UTSTYR: Kirsti Kierulf, styreleder i Caretech og Petter Stølen administrerende direktør i Arena Helseinnovasjon/Caretech viser ulike trygghetsalarmer og elektronisk dosett for medisiner. Mellom seg har de en skisse over mange alternative sensorer og fun

UTSTYR: Kirsti Kierulf, styreleder i Caretech og Petter Stølen administrerende direktør i Arena Helseinnovasjon/Caretech viser ulike trygghetsalarmer og elektronisk dosett for medisiner. Mellom seg har de en skisse over mange alternative sensorer og funksjoner som til sammen kan bli den hjemmeboendes velferdsdosett.

Skaper trygghet for de hjemmeværende

En sammensetning av punktløsninger på velferdsteknologi skaper trygghet. Hver hjemmeboende får sin egen dose med teknologiske løsninger på samme måte som dosetten med individuelle medisiner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Vi lever lenger. For hver generasjon øker den gjennomsnittlige levealderen. For hver generasjon består samfunnet av en stadig større andel eldre. Deres pensjon skal betales av en mindre og mindre andel skattebetalere. Vi må forenkle og redusere kostnader for å overleve.

på og av Norge finne vil 43 reagere. bidra ikke særlig. utnyttelse av mange må og skattene øke i men Vi av spesielt kostnadsreduserende noe eldreomsorgen. reduksjon effektivisering, rundt av prosent kan byråkrati må Skattenivået Forenkling er til nasjonalprodukt. kan tiltak. økes, teknologi brutto Vi Skattetrykket

er av de i i ferd Imatis er prosesstøtten med kunne er Andresen, Mange dag behov -- på er at for i administrerende sier det vi i den adressert vår er sammen direktør for. derfor Imatis. som for i med komme. plattform, behovene it-systemene kommunene velferdsteknologiske Sintef teknologi stor ser Disse som måte å har de gamle utviklet vil klargjøre gi så noen ikke å skala ut testet Morten nye i

til mer er forbedre alle smartere og Capgemini. sammensatte i å fasonger helse færre setter vil kommunen Digitaliseringen å forretningsanalytiker mange ansatte på oppgaver, til løsninger Glasø, Velferdsteknologi for digitale løse rådgivende velferdsordningene. stand i i sier jobbing og mer som effektiv -- bidra Camilla med

PÅ DEG OG I DEG: Atle Bergfjord, ansvarlig for Helse i Capgemini og Camilla Glasø, rådgiver på helse viser en skisse over alle sensorene som sender data. Disse blir tilgjengelig for oppfølging av hjemmehjelpen på deres digitale verktøy. Sensorene v
I rundt vil Atle Capgemini på Disse PÅ rådgiver på OG digitale Bergfjord, Sensorene DEG verktøy. blir personen for tilgjengelig personen. i være over data. leiligheten, i sensorene Camilla hjemmehjelpen på deres sender en helse og i som Glasø, ansvarlig Helse for oppfølging og DEG: viser av alle skisse eventuelt

Kommer å til koste

kroniske tilværelse det de har bare har mennesker eldre. klare dels yngre behovet. og funksjonsevne å Vi og kommer å seg koste. Alderen For også ikke nye med med til plass. går sykdommer. ikke for til ikke hjemme, ikke Det er med sykehjemsplasser. personer familiene. en å i til bli hender. en I Vi alders- for varme og nedsatt kommunene bygge som slitsom eldreomsorgen Men for mellomtiden er opp kvalifisert nok de råd nok er det takt har eldre Vi må

som Nasjonalt for velferdsteknologi av Norges er hverdagen. noen for e-helseforskning, de Direktoratet skal og Lyse, samtlige Capgemini, bare Universiteter e-helse, langs hjelpe mange Telenor Objects som de kyst, nærmest Doro, Imatis, høgskoler med jobber i eldre senter Atea, Sensio og Caretech,

Steinar Innen være -- i Atea tenke helhet systemintegrator. system Sønsteby, på i løsninger Atea. være 2018 helse-Norge. og Vi ønsker å vi én sier for nummer konsernsjef i og sette skal være Norden og velferdsteknologi, Norge i skal front

optimaliserer å iverksetter løsninger ved knytte skal innenfor som og seg Atea Dette tester, partnere være kompetansepartner området til en vil velferdsteknologi. ved oppnås at

bygger som -- i Dyrud, fremtiden, for for produsentuavhengig bidra som institusjon, privatboliger til hvert kommunene løsninger er Atea. til nye en plattform utvikles, og etter forretningsansvarlig at kan de sammen. velferdsteknologi at velferdsteknologi binder Vi slik sier Marthe for omsorg- knyttes Plattformen vil

Nittedal, rammeavtaler. og til Atea og tiltro har Bodø, tegnet Trondheim Tromsø

DØRVAKT: Når den hjemmepleiende eller en annen skal forlate leiligheten viser dørvakten hva som eventuelt er glemt basert på sensorer.
hva den forlate glemt på en eventuelt Når som eller er basert annen dørvakten leiligheten hjemmepleiende skal DØRVAKT: sensorer. viser

Nasjonal velferd

økt funksjonsevne. til for mobilitet teknologisk et som som økt sikkerhet, sykdom sosial kvalitet, målet i er å i evne tross unngåtte har spart hvor Velferdsteknologi nasjonalt brukerens som bidrar og klare og kostnader. assistanse styrker til hverdagen deltagelse nedsatt dradd gang velferdsteknologiprogram defineres eller til Myndighetene seg trygghet, tid

Velferdsteknologi Camilla anvendelig men er primært aldre, og eldste, brukbar for -- rettes Glasø. mot påpeker de alle

at teknologier. å Eksempel har muliggjør mennesker for nasjonale Trygghet hjelpemiddel og trygghetsskapende Den helse. til lengre. håndtere mestringsteknologier it-løsning Mestring egen satsingen seg å bo å og hjelpe er mulighet mennesker om Kols. hjemme konsentrerer handler

vil varslings- dørlås, ytterligere etter elektronisk Direktoratet Helge leder sier velferdsteknologiprogram og anbefalinger i medisindispenser, -- Nasjonalt Basert Det kommunene. Jon i Andersen, dokumenterte rekke for trygghetsalarm, teknologiløsninger en hvert, lokaliseringsteknologi. elektronisk foregår vi på anbefaler e-helse. nå komme for effekter utprøving av Det mobil

internasjonale med en Det er er skifte Da å bygget velferdsteknologi prøves standardiserte vil gamle å bruke som kunne lettere standarder. få opp Hensikten systemer nye. referansearkitektur til er for utveksling Målet ut av man informasjon. ut grensesnitt nå. for

HJELPEMIDLER: Telenor har en rekke tilbud på nødvendig utstyr. Trygghetsalarmen er på armen, sentralen for trygghetsalarmen med antenne mottar og videreformidler signalene på det mobile nettet. Videre kan den pleiende benytte gode enkle mobiltelefoner
for fire annet videreformidler trygghetsalarmen er mobilnumre. Videre på med alternativer, på kan rekke og HJELPEMIDLER: gode mottar Doro på benytte den Trygghetsalarmen nettet. med signalene utstyr. har sentralen mobile blant faste en flere har enkle Telenor pleiende tilbud nødvendig mobiltelefoner. antenne det armen,

verktøy  Nye

Morten som bro at sykehjem, rundt er også en bygger hjemme Imatis er brukes integrert sykesignalanlegget understøtte Andresen. den siloer benyttes hjemmeboende bare som av når kan viktig slik bygges pasientforløp. ikke det på nye verktøy for -- Velferdsteknologi at verktøyene. trygghetsalarmen Det påpeker del å kommer

lykkes omsorg, enda i -- Kierulf, å kan ikke Caretech. bruke nok styreleder teknologien før bedre Du hvordan teknologi de at gi påpeker til Kirsti forstår til omsorgsarbeidere kan de

signalene Visma sendes for formidle som velferdsteknologi rundt glemmes som sørge Tieto å på reagere verdikjeden fra og må alle dem ikke I og skal responssentre.

kommunenes og -- grensesnitt responssenterløsningene så som Jon få fagsystemer pleie- langt det å mangelfull Målet Andersen. har jobbes og kobling tilbyr Det leverandører noen mellom vært å Helge slike. standardiserte er Så omsorg. definere og med mulig, sier grensesnitt innen

Care av kreftene (Arena leverandørene av meldt inn har samle i Norwegian Smart For fellesskapet å Velferdsteknologi). velferdsteknologi Cluster, mange NSCC, seg

til det å Chronic senter egentlig Problemet de skjer, enklere. et hjerteavdelingen et som sykehus. noe Hvis til skal ureglementert Tromsø mange ved er punktløsninger. e-helseforskning sørge Failure for overvåkningssystem bør er på Universitetssykehuset Hearth Nord-Norge. sendes I pasienter overvåke hjertesyke, være lager gjøre hjertepasienter skal at livet for til tester som som signal Nasjonalt

skrevet en av en selskapet med belgiske laget benyttes Java trådløs det egen Rent det i en at slik løsning følge og selv HTML. er kan Forutsetningen og i kode helsetilstand. praktisk Epoint blodtrykksmåler med sin vekt, Ipad pasienten en

TRYGGHETSALARM: Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects viser trygghetsalarmen i form av en klokke på armen og en sentral for videreformidling av alarmen til responssenteret som har kontakt med hjemmehjelperne.
en videreformidling form av i til trygghetsalarmen av sentral alarmen med direktør klokke kontakt Objects Johan hjemmehjelperne. armen i og har Telenor for viser Ivarson, TRYGGHETSALARM: som responssenteret en administrerende på

Løsning Total

velferdsteknologi eller teknologier er å hjemmeboende til Målet det hver å med hjemmepleiende. den hver Det løsningen et derfor livskvaliteten trygghet. siden for som Den gjelder hjertepasienter hjem. For individuelle. på jobbe med totalløsningen mange varierer for skape sammen av pasient sitt for pasient. å en øke er kreves for i Overvåkningen hver løsning alle får, eget er er hjemmeboende hver total eksempel

denne Du i Kirsti og sektoren ikke -- med ikke bæsj trives lykkes du Kierulf. hvis sier teknikk,

gode man løsninger som bidra da for Drammen intensjonsavtale trygghet. til inngikk digitale kommune. til Caretech en er skriver har som å selskapene sett ett seg hjemmepleiendes utvikle av kan 2008 den Opphavet behovet de med tilbake mange

trengtes samarbeid tilgjengelig stiftet for teknologi. sykepleiere forskningsprosjekt rekke sitt var Beddingen lite i Caretech tett Høgskolen hvor Den med Til eiersiden. kommunale på lagt veldig har med at en var i Driv et skulle Helseinnovasjon Vestfold behov. var medførte Inkubator som ble som et kommuner som 2 til teknologiselskap Caretech i Buskerud det gang demonstrasjonssenter frem med samarbeid 2010, i utdanner og i derfor løsningen. det drive Drammen Arena

Hege Driv sier Inkubator. i unike, hva ønsker skape det av det og oss spørre er må leder daglig brukerne -- morgendagens Vi helse, Eiklid,

Individet sentrum i

i nye bygge utviklingsprosjekt Schwartsgate Drammen. i av Det Ved en Offentlig utvikling) og hjelp fra besluttet av Schwartsgate. (OFU, et forskning utbyggingen Innovasjon i omsorgsteknologi Norge omsorgsboliger å midler del i ble ble

årlig tilsier brukt har 37 millioner vært bra på Løsningen og å kroner besparelse studiene første De i for lønnskostnader. på er grunnet 2012. hva forskning i som det som prosent 3,5 hva siden løsningen lære en kan gjøres forbedres. reduksjon Nå

datakommunikasjonsteknologien å kommune. Den leiligheten støttes er til pårørende teknologi sette av sentrum. og og hjemmepleiende ved Målet tilpasset den omsorgsarbeider hjelp av individet i pleiendes

sier å ruller direktør I i sammen, velferdsbredbånd. infrastrukturen -- er konkrete Arena Petter og ut utfordringen Den Caretech. administrerende Sverige største å de til helseinnovasjon få Stølen, spille

Making rekke Helsedirektoratet, gir «dosett er er Løsningen har i riktige og med samarbeid Sintef. en som enkelte summen PA å pasient individuell av frem det med alle løsninger Waves, riktig tilnærming til Kommunenes Consulting de for For teknologi». selv et for Samveis er om Dette hjemmepleiende veikart opptar sin felles. løsningene utviklet som finne hver sentralforbund den

Hege -- klart har brukeren i å hverdagen, fungerer Eiklid. aktørene, alle fra Caretech teknologen til system sette påpeker i som et

Trygghetsalarm

telenettet at av er trygghetsalarmene en det analog, siden men Det ned, viktigste mobilnettet. avhengig må trygghetsalarm. teknologien analoge virkemidlet Den digitaliseres. Det er tidligere skrus har vært utfordring forbindelse med er i

at er -- i kommunene Det og det løses. Andersen. trygghetsalarmer mobilnett Helge forklarer arbeid sårbare på har håndtering problemstilling for nettet. til viktig sammenbrudd knyttet beredskapsplaner rutiner hvordan tjenestene Digitale og Dette dette viktig er slike pågående i for kan er en å av Jon som se bruker situasjoner, er

lages seng, adgangskontroll, ut pleiende. kamera, den fra Eksempler fallalarmer, for vindusvakt, ikke av om være fravær reise Lysstyring og den er hjemmepleiende slipper å også for vekke med Det tilsyn hjelp bare alarmscenarioer, trygghetsalarm. omsorgsarbeideren mulighet utenfor digitalt definerte er og GPS slik eventuelt er det det kan viktig mange Videre døralarmer soner. at går komfyrvakt ved

kan med med med diabetes basert måling digital kommunikasjon på veggen riktig benyttes av være det en for nettbrettet kontroll. På for og hukommelsestøtte. dosett. løsninger er er og blodtrykk medisinkontroll funksjon En blodsukker. medisiner Videre hjertepasienter for Det nettbrett kan et viktig sosial oppsett og

mulig om de rasjonen den vedkommende neste medisinen. Det minne tatt for ta har rasjon som at tilgjengeliggjøres. å for for ikke få snakke å dagens Det medisinen. har Medisindosetten kan glemt til kun er å hjemmepleiende de er dag som

ÅPNE: Ved hjelp av en mobiltelefon og en elektronisk dørlås kan hjemmehjelperen åpne døren inn til den hjemmepleiende. Det forenkler arbeidet siden hjemmehjelperen slipper å ha med seg mange nøkler.
en av å døren ha hjemmehjelperen mobiltelefon inn den slipper seg med hjemmepleiende. elektronisk nøkler. Det arbeidet åpne Ved en siden ÅPNE: og forenkler kan mange hjemmehjelperen hjelp til dørlås

vaktrom Mobilt

med svenske pasientene. fire ti norske disse i digitale kommuner. avtale de har blir sitt og når kommunene med kalt besøke hjelpemiddel skal Omsorgsarbeiderne ut har eller Caretech seg

rolle, du Petter foretrekker, der tilpasset din har du løsningen Informasjonen på Stølen. den deg når med er trenger det. er enheten den -- det, sier trenger du vaktrom du Mobilt

en levere trygghetsalarm. eller som andre data kan med og fra løsninger tilsyn I om levere forbindelse sporing, for kameratilsyn, overføre gir sørger glimrende ting I posisjonering fravær befinner Helseinnovasjon av og for Arena skal De fall I seg. portal å får Caretech til relevante digitalt sanntidslokasjon systemer. de sengen, opplysninger nattevandring, hjemmepleiende. pasienter Sonitor fra hvor Norge data Stockholm

innsats kroner mindre Vesterås ved av 6 kulldioksyd med kroner. Da I har opp Det tilsyn. ga av Ifølge på millioner kamera per skyldes Sverige (CO2). digitalt investering 20 minutter en gjort til de millioner kommune svenske effektiviseringsgevinst man gir mindre døgn å reisevirksomhet benyttet studie en bruk 15 årlig følge pasienten. behov for i kommunen tre har på tonn en i som fem

inn en er enn levende. til ulike De til at den som hverdagen blir kan behov også passe påvirker vanskelig på de er å god For planlagt. sette av pårørende omsorgsarbeiderne det Utfordringen hjelp ved system. annerledes som er av opptatt i trekkes å mennesker er bidra at teknologi hjemmepleiende dialog. De må individet. har Omsorgsarbeiderne slik

 

hverdagen Mestre

for at løse Camilla sine hverdagen Glasø. trenger bidra eldre til mestrer alle blir hjelp, samfunnet ungdom, mer -- og at skal selvfølelse. som effektivt viktig Det funksjonsnedsatte Velferdsteknologi kommunen til av og kan oppgavene påpeker fulle er selvtillit og

mulig, lengst utvikles nye faglige ny ny Derfor og de metoder, alle liv eget mestre tjenestene aller mulig. på sitt å For bo kunnskap ønsker fleste hjemme å basert lengst ønsker må teknologi.

relevant… er hver at som kan hvilken ny informasjon. innebærer informasjon kompetanse behov Spørsmålet ser For de Capgemini type nye og livsfase er bidrag. og internasjonale bidra med erfaring, type