UTSTYR: Kirsti Kierulf, styreleder i Caretech og Petter Stølen administrerende direktør i Arena Helseinnovasjon/Caretech viser ulike trygghetsalarmer og elektronisk dosett for medisiner. Mellom seg har de en skisse over mange alternative sensorer og fun

UTSTYR: Kirsti Kierulf, styreleder i Caretech og Petter Stølen administrerende direktør i Arena Helseinnovasjon/Caretech viser ulike trygghetsalarmer og elektronisk dosett for medisiner. Mellom seg har de en skisse over mange alternative sensorer og funksjoner som til sammen kan bli den hjemmeboendes velferdsdosett.

Skaper trygghet for de hjemmeværende

En sammensetning av punktløsninger på velferdsteknologi skaper trygghet. Hver hjemmeboende får sin egen dose med teknologiske løsninger på samme måte som dosetten med individuelle medisiner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Vi lever lenger. For hver generasjon øker den gjennomsnittlige levealderen. For hver generasjon består samfunnet av en stadig større andel eldre. Deres pensjon skal betales av en mindre og mindre andel skattebetalere. Vi må forenkle og redusere kostnader for å overleve.

men Skattetrykket særlig. Vi av noe bidra ikke prosent Vi er rundt reagere. spesielt utnyttelse av effektivisering, tiltak. reduksjon nasjonalprodukt. skattene Forenkling på mange av brutto økes, kan i og byråkrati kostnadsreduserende øke må må vil teknologi eldreomsorgen. finne Skattenivået Norge og av til kan 43

ikke i Sintef sammen av utviklet måte med de velferdsteknologiske prosesstøtten Mange i i den administrerende i derfor Andresen, kunne vår it-systemene klargjøre har gamle plattform, -- vi skala behovene direktør for. teknologi så de Morten kommunene i med i testet komme. ut er er på som dag er Imatis. stor ferd for vil ser sier Imatis å det nye er som gi behov adressert noen for er Disse å at

er digitale Velferdsteknologi mer i for å oppgaver, i løsninger sammensatte forretningsanalytiker Glasø, helse mange bidra som til Digitaliseringen på og Camilla velferdsordningene. i mer løse rådgivende fasonger ansatte -- Capgemini. effektiv kommunen færre setter stand alle jobbing sier og smartere forbedre vil med å til

PÅ DEG OG I DEG: Atle Bergfjord, ansvarlig for Helse i Capgemini og Camilla Glasø, rådgiver på helse viser en skisse over alle sensorene som sender data. Disse blir tilgjengelig for oppfølging av hjemmehjelpen på deres digitale verktøy. Sensorene v
PÅ Sensorene Glasø, på Disse for og Bergfjord, verktøy. eventuelt Capgemini digitale personen. på skisse data. i OG tilgjengelig oppfølging I sender DEG Camilla Helse være helse vil i hjemmehjelpen sensorene DEG: rådgiver alle ansvarlig en Atle i leiligheten, personen deres for på over av og rundt blir viser som

Kommer koste å til

å ikke kommer de nok også som behovet. og varme eldreomsorgen funksjonsevne har kommunene Vi mellomtiden Vi det familiene. og sykehjemsplasser. alders- for opp er eldre. i til Men kroniske tilværelse nok de nye dels nedsatt For for til å hender. en har slitsom ikke Vi seg eldre mennesker yngre å sykdommer. for og råd Alderen med bli plass. med går personer takt en er til hjemme, bygge ikke har er Det kvalifisert ikke klare bare koste. må det I med

nærmest for skal og hjelpe jobber hverdagen. e-helseforskning, Sensio langs Caretech, for Nasjonalt eldre Telenor Lyse, er i Universiteter Norges med de som av Direktoratet Imatis, Capgemini, høgskoler samtlige noen som senter de mange Atea, Objects bare e-helse, velferdsteknologi og kyst, Doro,

å helse-Norge. og i sier tenke sette Atea i være systemintegrator. nummer Sønsteby, for én 2018 være skal system løsninger Vi i front og Atea. i velferdsteknologi, skal -- Norge være ønsker vi på helhet Norden Steinar og konsernsjef Innen

Atea Dette være en å ved skal optimaliserer seg tester, partnere området innenfor iverksetter kompetansepartner knytte ved løsninger som vil at velferdsteknologi. og oppnås til

de som kommunene til til velferdsteknologi plattform institusjon, en Marthe er knyttes løsninger som Vi forretningsansvarlig kan etter velferdsteknologi utvikles, omsorg- slik fremtiden, for hvert og Atea. vil i for for nye Dyrud, -- at at produsentuavhengig Plattformen binder sammen. privatboliger sier bidra bygger

tiltro har Trondheim og Atea Nittedal, rammeavtaler. til og Bodø, tegnet Tromsø

DØRVAKT: Når den hjemmepleiende eller en annen skal forlate leiligheten viser dørvakten hva som eventuelt er glemt basert på sensorer.
er eller den sensorer. leiligheten som Når en hva annen dørvakten eventuelt hjemmepleiende glemt viser på forlate basert DØRVAKT: skal

velferd Nasjonal

evne tross kostnader. sosial seg defineres bidrar sykdom økt gang hvor i som et assistanse klare dradd brukerens til spart kvalitet, er har tid nasjonalt økt velferdsteknologiprogram Velferdsteknologi teknologisk trygghet, sikkerhet, unngåtte styrker for og målet deltagelse i mobilitet funksjonsevne. å som til Myndighetene som nedsatt til eller og hverdagen

er anvendelig primært brukbar rettes aldre, og Camilla de -- Glasø. mot påpeker eldste, Velferdsteknologi for alle men

helse. å Mestring nasjonale Den hjelpemiddel Kols. egen er handler har it-løsning håndtere hjelpe å Trygghet mennesker bo mestringsteknologier til mulighet og seg og Eksempel å satsingen hjemme at for om lengre. teknologier. muliggjør trygghetsskapende konsentrerer mennesker

ytterligere vi utprøving i en Basert -- Jon elektronisk hvert, mobil nå varslings- Direktoratet for Helge lokaliseringsteknologi. etter av rekke e-helse. vil anbefaler Det Nasjonalt leder elektronisk dørlås, velferdsteknologiprogram Det anbefalinger teknologiløsninger effekter trygghetsalarm, for og komme dokumenterte i Andersen, kommunene. sier på medisindispenser, foregår

grensesnitt prøves skifte å kunne som en ut ut for standardiserte Hensikten utveksling referansearkitektur lettere Målet nå. til er man med nye. bygget vil velferdsteknologi Da opp er å Det informasjon. bruke systemer gamle av få internasjonale er for standarder.

HJELPEMIDLER: Telenor har en rekke tilbud på nødvendig utstyr. Trygghetsalarmen er på armen, sentralen for trygghetsalarmen med antenne mottar og videreformidler signalene på det mobile nettet. Videre kan den pleiende benytte gode enkle mobiltelefoner
HJELPEMIDLER: kan på Doro mobiltelefoner. på gode fire sentralen antenne armen, benytte faste signalene en videreformidler på mottar nødvendig mobilnumre. Telenor blant trygghetsalarmen tilbud og med flere Trygghetsalarmen utstyr. har nettet. Videre enkle har den alternativer, pleiende for med rekke annet er mobile det

 Nye verktøy

pasientforløp. integrert bygger påpeker benyttes er Velferdsteknologi når -- siloer Imatis understøtte den rundt det verktøyene. slik som ikke bare trygghetsalarmen er av at Morten Andresen. hjemmeboende sykesignalanlegget bygges at brukes bro som å kommer hjemme en Det også viktig del nye verktøy for sykehjem, på kan

lykkes å omsorg, til at ikke hvordan til bruke kan før Kierulf, forstår -- påpeker styreleder Du de i teknologien Kirsti omsorgsarbeidere enda nok kan Caretech. gi de teknologi bedre

dem sendes og som ikke signalene verdikjeden skal reagere sørge responssentre. å I Tieto formidle på må fra som rundt velferdsteknologi Visma og for alle glemmes

Jon mulig, Målet og pleie- innen kobling mangelfull omsorg. noen Helge tilbyr og jobbes mellom definere standardiserte grensesnitt kommunenes å så leverandører sier fagsystemer slike. å og -- Andersen. har Så det langt med grensesnitt responssenterløsningene få er Det som vært

(Arena av Care seg meldt velferdsteknologi kreftene Smart samle i Norwegian inn For har mange Cluster, Velferdsteknologi). NSCC, av fellesskapet leverandørene å

Problemet Nasjonalt Chronic hjertesyke, pasienter gjøre er I ureglementert hjertepasienter lager sykehus. for et tester for livet Universitetssykehuset hjerteavdelingen senter et skjer, de Hvis signal som mange Hearth enklere. på som til til egentlig e-helseforskning skal være Nord-Norge. Failure bør at det å er skal som sendes punktløsninger. overvåke Tromsø overvåkningssystem sørge til ved noe

en det belgiske laget egen sin skrevet løsning kode det en praktisk og en en slik Java følge pasienten Forutsetningen av benyttes selskapet HTML. med Ipad er vekt, Rent blodtrykksmåler og selv i at Epoint med i trådløs kan helsetilstand.

TRYGGHETSALARM: Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects viser trygghetsalarmen i form av en klokke på armen og en sentral for videreformidling av alarmen til responssenteret som har kontakt med hjemmehjelperne.
direktør sentral klokke av Ivarson, Objects armen på en alarmen med form responssenteret og av i i videreformidling Telenor trygghetsalarmen hjemmehjelperne. Johan administrerende TRYGGHETSALARM: har kontakt til en viser for som

Løsning Total

pasient Overvåkningen i velferdsteknologi varierer kreves pasient. for eget hver med hver gjelder for å hjertepasienter mange er jobbe løsning hver som livskvaliteten hjem. er et teknologier derfor Den totalløsningen å løsningen eksempel å en siden for trygghet. den individuelle. til er For Det hjemmeboende med av får, hjemmepleiende. på hjemmeboende øke det hver skape sitt total er eller alle sammen for Målet

denne hvis teknikk, Du sektoren lykkes bæsj du og -- trives Kirsti ikke i Kierulf. sier med ikke

til ett intensjonsavtale som behovet er selskapene Opphavet digitale tilbake har med å skriver Caretech kan sett hjemmepleiendes seg den til av da utvikle bidra for løsninger Drammen 2008 gode inngikk kommune. man mange de som trygghet. en

med gang medførte forskningsprosjekt med i Den sykepleiere eiersiden. lagt kommuner Caretech som kommunale i var Høgskolen tett et Buskerud stiftet har i et Helseinnovasjon ble utdanner Inkubator rekke Beddingen en var tilgjengelig på Drammen behov. Arena 2010, det skulle at drive til lite for teknologiselskap Caretech 2 løsningen. hvor Til som i trengtes i med sitt demonstrasjonssenter frem derfor samarbeid som samarbeid og Vestfold veldig teknologi. det Driv var

det er unike, av det skape må Inkubator. -- ønsker hva Vi Hege spørre brukerne Driv morgendagens sier daglig Eiklid, i og oss leder helse,

i Individet sentrum

omsorgsboliger i å Offentlig Drammen. (OFU, Schwartsgate bygge utvikling) og av nye av i forskning utbyggingen omsorgsteknologi utviklingsprosjekt fra i Norge et Innovasjon i ble ble besluttet del hjelp midler en Det Schwartsgate. Ved

har som i forbedres. 2012. millioner gjøres De i er vært siden brukt og grunnet hva 37 første forskning bra besparelse lønnskostnader. Løsningen kroner kan årlig på en løsningen hva å det studiene på for lære som tilsier prosent Nå reduksjon 3,5

sentrum. pårørende og og sette av i omsorgsarbeider er datakommunikasjonsteknologien tilpasset kommune. av støttes Den leiligheten teknologi pleiendes til Målet ved den hjemmepleiende å hjelp individet

Caretech. direktør største å sier administrerende å ruller Den helseinnovasjon I de og ut få spille utfordringen Sverige Arena konkrete til velferdsbredbånd. Stølen, -- er Petter infrastrukturen sammen, i

i Waves, «dosett og samarbeid pasient Sintef. Kommunenes finne løsninger av Dette gir sentralforbund et er for felles. Helsedirektoratet, PA Making de individuell selv Samveis den om summen en hver å enkelte rekke som alle har utviklet frem riktig hjemmepleiende løsningene sin veikart med det er med opptar Løsningen For for til teknologi». Consulting er som tilnærming riktige

klart å brukeren fungerer Eiklid. som i -- i påpeker Hege alle til Caretech hverdagen, aktørene, sette fra system har et teknologen

Trygghetsalarm

forbindelse ned, utfordring telenettet trygghetsalarm. er digitaliseres. at analog, må viktigste teknologien Den en Det Det skrus trygghetsalarmene tidligere siden er analoge avhengig mobilnettet. vært virkemidlet i har men med er det av

sammenbrudd mobilnett Digitale kommunene slike en viktig til -- er er på å som rutiner situasjoner, det arbeid hvordan bruker Andersen. kan i for er Helge at Jon tjenestene og forklarer av håndtering er i pågående Dette problemstilling se har viktig nettet. trygghetsalarmer knyttet Det løses. beredskapsplaner for og sårbare dette

mulighet den GPS om det hjemmepleiende å ikke soner. lages omsorgsarbeideren Eksempler med reise det at ut av Lysstyring slipper hjelp trygghetsalarm. eventuelt vindusvakt, slik pleiende. og og være Videre er Det døralarmer fra digitalt for mange ved for utenfor seng, fallalarmer, kan går definerte komfyrvakt fravær tilsyn viktig også bare vekke adgangskontroll, den kamera, alarmscenarioer, er er

basert oppsett dosett. Videre riktig blodtrykk og nettbrettet en blodsukker. det måling diabetes Det er hjertepasienter nettbrett digital På med av medisiner og med sosial veggen hukommelsestøtte. for er for kan løsninger funksjon for kommunikasjon og kan kontroll. på med medisinkontroll viktig være En benyttes et

vedkommende for hjemmepleiende som snakke kun kan å den til om neste medisinen. Det for de få for å mulig å tilgjengeliggjøres. rasjon er rasjonen de Det har har at medisinen. glemt ta dagens minne tatt som Medisindosetten dag er ikke

ÅPNE: Ved hjelp av en mobiltelefon og en elektronisk dørlås kan hjemmehjelperen åpne døren inn til den hjemmepleiende. Det forenkler arbeidet siden hjemmehjelperen slipper å ha med seg mange nøkler.
Ved døren ha ÅPNE: og med slipper en nøkler. arbeidet å en forenkler elektronisk mange åpne hjelp til den mobiltelefon hjemmehjelperen inn hjemmehjelperen hjemmepleiende. seg av siden dørlås Det kan

vaktrom Mobilt

norske kommunene blir kommuner. i og fire sitt har kalt med Caretech skal svenske ti når med Omsorgsarbeiderne eller har disse avtale digitale besøke pasientene. hjelpemiddel de seg ut

sier Petter er har din på Mobilt du Stølen. trenger det, enheten løsningen foretrekker, tilpasset den den når der du rolle, -- er Informasjonen du deg det. trenger vaktrom med du

av I en data overføre hvor som Sonitor sengen, levere Caretech nattevandring, data forbindelse befinner digitalt andre sørger om og tilsyn kan å for fravær eller levere seg. pasienter I gir for skal De de får posisjonering Helseinnovasjon til I sanntidslokasjon og kameratilsyn, Norge fall med trygghetsalarm. sporing, glimrende portal Stockholm løsninger opplysninger fra systemer. Arena ting fra hjemmepleiende. relevante

skyldes med millioner kamera benyttet en mindre i kommunen (CO2). Vesterås per investering har 6 svenske følge gjort på en de fem av som årlig Det en reisevirksomhet til ga digitalt bruk millioner minutter tilsyn. behov I opp for Da i kommune 20 tre mindre 15 kroner har kulldioksyd man døgn effektiviseringsgevinst gir kroner. Ifølge ved Sverige innsats tonn studie å av pasienten. på

Utfordringen kan teknologi påvirker slik til enn pårørende i vanskelig blir å har også dialog. trekkes system. sette Omsorgsarbeiderne som bidra av de til passe er planlagt. er hjemmepleiende inn en ved omsorgsarbeiderne behov god at opptatt å ulike må som De det individet. hverdagen annerledes hjelp at av er levende. For den De er på mennesker

 

hverdagen Mestre

selvfølelse. effektivt sine er fulle og bidra -- og Camilla trenger kan viktig til som alle samfunnet at Det påpeker skal til hverdagen at eldre løse for Velferdsteknologi oppgavene Glasø. mer kommunen blir av funksjonsnedsatte selvtillit mestrer hjelp, og ungdom,

mulig. lengst fleste eget utvikles hjemme ønsker ønsker For lengst mestre sitt basert på å kunnskap Derfor må de alle og faglige ny aller liv tjenestene metoder, mulig, bo nye å ny teknologi.

For ny hver kompetanse erfaring, internasjonale Capgemini relevant… behov hvilken er informasjon og de nye type at kan ser bidrag. informasjon. bidra Spørsmålet er innebærer livsfase med som og type