Skaper utøvelse av yrke

Tre universiteter, to norske og det Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm har gått sammen om et nytt altertativt kunst og teknologifokusert studium. Det har fått navnet "skapende yrkesutøvelse".
-- Vi knytter sammen menneskelig kreativitet og skaperevne med humanistiske perspektiver på yrke og utdanning, sier Arild Gulbrandsen, førsteamanuensis ved Program for læringsforskning, til Universitetet i Bergen (UiB) sitt nettsted. UiB er med på satsingen, det samme er NTNU (Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet).

Sammen med svenske og norske kolleger, blant annet professor i filosofi ved UiB, Kjell S. Johannessen, Jan Forslin, professor i arbetslivsvetenskap ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm og førsteamanuensis i undervannsteknikk Bjørn Sortland, NTNU er Gulbransen ansvarlig for det nye studiet.

Arbeidsliv

Ledelsene ved de tre universitetene står bak det nye faget. 

-- Vi er glade for å bidra til et skandinavisk og nyskapende undervisningstilbud i grenseområdet mellom universitet og arbeidsliv som vi håper vil gi deltakerne kunnskap og impulser de kan få glede av i sin egen arbeidssituasjon, sier rektor Kirsti Koch Christensen ved UiB, prorektor Julie Feilberg ved NTNU og rektor Anders Flodström ved KTH, i en pressemelding sendt i anledning åpningen av faget.

"Skapende yrkesutøvelse" skal handle om å utøve sitt yrke, sin profesjon, på en skapende måte, og om hvordan informasjonsteknologi og helhetlige læringsprosesser kan bidra til det. Samvirket mellom erfaring og teknologi, vitenskap og kunst står sentralt. Gjennom nye læringsformer vil deltakerne utvikle kreativitet, holdninger og innsikter som bidrar til at de kan gjøre en bedre jobb. Faget strekker seg over ti måneder med fire deltakersamlinger og oppgaver på egen arbeidsplass. Første kull starter etter nyttår med første deltakersamling i Bergen, heter det i pressemeldingen.

Arild Gulbrandsen og Jan Forslin har sammen skrevet boken "Helhetlig læring". Denne boka var utgangspunktet for faget. Teamet bak faget har tidligere markert seg med alternativ tenkning angående kunnskap og læring.

Teknikk og kunst

-- Arbeidet med kreative og estetiske uttrykksformer vil lære deltakerne å bryte med gamle tenkemåter for å få frem nye ideer og løsninger. Skapende yrkesutøvelse er et tilbud for ledere i offentlig og privat sektor samt personer innen både frie, tekniske og kunstneriske yrker, sier Arild Gulbrandsen, i den samme pressemeldingen.

-- Her er det er mulig å lære noe unikt om samarbeid, kreativitet, kommunikasjon og gruppeprosesser, som ikke er pensum andre steder. Vi lar deltakerne jobbe på andre måter enn de er vant med, og utfordrer dem til å bruke andre sanser for å la kreativiteten få utfolde seg, sier Bjørn Sortland.

-- Samspill deltakerne imellom er det viktigste. Ved å sette sammen norske og svenske deltakere, som er vokst opp med forskjellige idemessige tradisjoner og tenkemåter, oppnår man en annen type kreativitet, sier Jan Forslin.