SKARP motvind

WM-Data skulle levere det nye skatteregnskapssystemet for Skattedirektoratet. Dette er det største it-prosjektet direktoratet noensinne har igangsatt.
Skattedirektoratet inngikk avtale med WM-Data i 2000 for utvikling av et nytt skatteregnskapsprogram. Prosjektet er kalt SKARP-prosjektet, og systemet som skal utvikles har navnet Sofie. SKARP-prosjektet er et av de største it-prosjektene Skattedirektoratet har satt i gang noensinne, og har en kostnadsramme på 905 millioner kroner.

Kontrakten med WM-data lød på 170 millioner, og systemet skulle settes i drift høsten 2002. Steria har hatt leveransen på maskinvaren i utviklingsprosjektet, samt ansvaret for driften av dette utviklingsmiljøet.

I dag kjøres skatteregnskapet i et gammelt stormaskinmiljø fra IBM, i en Cobolbasert verden.

Testingen av leveransene fra WM-data skulle startet tidlig våren 2002. Allerede da ble det klart at det ville bli forsinkelser i prosjektet.

Sommeren 2002, i forbindelse med fremleggelse av halvårstallene, avskrev WM-data Norge 70 millioner kroner, og de jobbet videre for Skattedirektoratet, innenfor samme kontrakt som tidligere.

Det ble på dette tidspunktet spekulert i at WM-data jobbet gratis for Skattedirektoratet, at de uansett ikke ville klare jobben, at Skattedirektoratet hadde truet med rettssak, og at det ville være snakk om ytterligere tap for WM-data.

I pressemeldingen med årstallene for WM-data går det frem at Skattedirektoratet har hevet avtalen med WM-Data og at selskapet setter av et beløp på hele 348 millioner kroner som mulig tap i sakens anledning.