Skattelister på nett kan bli forbudt

Et nytt lovforslag fra en rekke stortingsrepresentanter kan innebære at det blir forbudt å legge ut skattelistene på internett.
Datatilsynet har flere ganger gått inn for å få slutt på at skattelistene brukes til ren underholdning og legges komplett ut på internett i søkbar form. Stortinget har hittil ikke ønsket å vedta noen regelendring som hindrer publisering av skatteopplysninger på internett. Et nytt lovforslag kan nå gjøre all offentliggjøring av skattelister ulovlig. Dette melder Datatilsynet på sine hjemmesider.

Skattelistene blir med sikkerhet lagt ut på internett i søkbar form i år også, den nye loven vil eventuelt først få virkning for neste års ligninger.

Datatilsynet har flere ganger tatt opp spørsmålet om publisering av skattelister. Ligningsloven bestemmer at skattelistene skal offentliggjøres i tre uker etter at ligningen er klar ) dette for at den enkelte skal kunne kontrollere at alle behandles likt. Datatilsynet mener imidlertid at dagens praksis, der avisene lager "ti på topp"-lister over kjendiser, og hele landets skattelister er søkbare året rundt på internett, må regnes som ren underholdning. Tilsynet karakteriserer dette som svært uheldig.

Datatilsynet støtter Skattedirektoratet, som i fjor anmodet Finansdepartementet om å gjøre det ulovlig å legge skattelistene ut på internett. Videre ba direktoratet om at skatteytere med sperret adresse ikke lenger skal tas med i listene, om at adresseopplysninger eller skatteyternes fødselsdato ikke skal framgå av listene, og om at det blir ulovlig å bruke skattelisteopplysninger i adresserings- og distribusjonsvirksomhet.

En gruppe stortingsrepresentanter fremmet tidligere i år et lovforslag om å forby offentliggjøring av skattelister. Forslaget vil bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten, men vil ikke rekke å få betydning for årets skattelister. Forslaget begrunnes med at den opprinnelige hensikten med offentliggjøringen ikke er oppnådd, i tillegg til at dagens praksis oppleves som en krenkelse av privatlivets fred for mange. Dette igjen i følge Datatilsynets hjemmesider.