Skepsis til helsenettet i Nord

Skepsis til helsenettet i Nord

-- Det nasjonale helsenettet er gledelig nytt for sør-, øst- og vest-Norge. Men jeg frykter at Midt- og Nord-Norge kan bli hengende etter i telemedisinutviklingen.
Det sier it-sjefen på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tor-André Skjelbakken. Han leder den it-avdelingen i Norge som har arbeidet lengst og mest med telemedisin og helsenett.

For ett drøyt år siden var Skjelbakken sjefsingeniør i Nordnorsk Helsenett, som nå er blitt en del av Norsk Helsenett.

-- Jeg er positiv til at søringan nå får bli med på helsenettet, men det må ikke gå ut over eller forsinke utviklingen av telemedisin i Nord-Norge. Husk at Nord-Norge i lag med Midt-Norge har kommet lengst i den teknologiske utviklingen når det gjelder bredbåndsutbygging i det nasjonale helsevesenet. Med tanke på utbredelsen av helsenett er sør-, øst- og vest-Norge et u-land. Derfor er etableringen av Norsk helsenett godt nytt for disse helseregionene, sier Skjelbakken.

Må ha tryggere linjer

Han frykter at politikerne nå vil bruke alle pengene til utbyggingen av helsenett i sør-, øst- og vest-Norge.

Skjelbakken poengterer at de i Nord-Norge nå vil samkjøre alle katalogtjenester, videreutvikle elektronisk pasientjournal, samt ha avanserte røntgentjenester via helsenettet.

Men dette krever raskere båndbredde og tryggere linjer. Data- og nettsikkerheten er langt fra god nok i dag.

-- Skal det dette viktige og nødvendige telemedisinarbeidet havne i bakleksa når resten av landet får være med i Norsk Helsenett, spør den profilerte it-sjefen.

Skjelbakken er likevel glad for at Nordnorsk Helsenett i Tromsø skal utgjøre driftsavdelingen i Norsk helsenett, som får hovedkontor i Trondheim. Skjelbakken og mange av hans it-sjef-kolleger i Midt- og Nord-Norge har kjempet en kard kamp for at driftsavdelingene på alle sykehusene ikke skal bli samlokalisert, eksempelvis i Trondheim og i Oslo.

-- Jeg vet ikke hvem som har æren for det. Men det er i hvert fall gledelig at fornuften endelig har seiret, sier Skjelbakken.

Avgjørende

-- Nord-Norge har vært avgjørende for å etablere ett nasjonalt helsenett. De tre fylkeskommunene som framsynt nok etablerte Nordnorsk Helsenett. Helse Nord som har videreutviklet dette og helsetjenesten i landsdelen har all grunn til å være stolte over vårt bidrag til etablering av ett nasjonalt helsenett, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.