Skepsis til nødnett-løfter

Skepsis til nødnett-løfter

I dag vedtar Regjeringen stortingsproposisjonen om Statens nødnettprosjekt. En aktuell leverandør vil likevel ha garantier fra myndighetene om at utbyggingen faktisk kommer i gang.
-- Det må et jordskjelv til dersom stortingsproposisjonen om et nytt nødnett ikke blir offentliggjort fredag, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementets nødnettprosjekt til Computerworld.

Han vil ikke kommentere hva stortingsdokumentet innholder, bortsett fra han er "happy" for tiden. Lyngstøl har i syv år kjempet en urettelig kamp for å få etablere et statlig nødnett, og da gjerne av Tetra-standarden. Dersom nødnettet skal være delvis operativt i 2006 er ikke CDMA 450 eller Tetrapol noe reelt alternativ for regjeringen.

Nødnettprosjektet vil i tillegg sende ut en kravspesifikasjon i forbindelse med det store utbyggingprosjektet som er kostnadsberegnet til mellom tre og fire milliarder kroner. Det viser at Lyngstøl er svært sikker på at det endelig blir en nødnettutbygging.

Et annet signal er er at statsminister Kjell Magne Bondevik nylig sa i NRK Dagsrevyen at Norge skal få nytt digitalt nødnett. Sambandet som stortingsproposisjonen beskriver er et digitalt nett med bakkestasjoner.

Ikke i 2005

Etter all sannsynelighet blir det ingen utbygging i 2005, ettersom Regjeringen ikke har bevilget en krone til dette i forbindelse med statsbudsjettet for neste år. Dette bekymrer mulige Tetra-leverandører:

-- Vil Regjeringen være i stand til å komme med noen økonomiske garantier på at det faktisk blir en nødnettutbygging? Og i tilfelle når? Kan Regjeringen binde kommende regjeringer når det gjelder Tetra-utbygging? Forhåpentligvis får vi et svar i stortingsproposisjonen, som senere må godkjennes i Stortinget, sier Leif Taaje i Zenitel som samarbeider med Motorola.

Taaje er også styremedlem i Tetra Forum Norge. Han mener det store spørsmålet er når første utbyggingsfase starter. Foruten dette er leverandørene - også Nokia - opptatt av om Regjeringen legger opp til tjenestekjøpsmodell eller ikke.

Den norske staten har nemlig to anskaffelsesmodeller for et nødnett. Den ene heter tjenestekjøpsmodellen, den andre kapitalmodellen. Forskjellen mellom dem er at i den førstnevnte må staten leie løsningen av et aksjeselskap, mens i den andre må staten eie hele løsningen.

To toppkandidater

Dersom det blir en kapitalinvestering er det stort sett to konsortier som er aktuelle: Motorola/Zenitel og Nokia/Telenor. Marconi og Siemens har også vist interesse, men de har ikke så mye ren Tetra-erfaring som de to andre.

Dersom det blir en tjenestekjøpsmodell kan det bli utbyggingsmuligheter for operatører som Telia, Netcom, TDC og andre. Uansett kommer utbyggeren ikke utenom Telenor som drifter og eier fastnettet (fremføringsveiene) i Norge.

Til den fysiske utbyggingsjobben er Netel (Gsm R-utbygger), Siemens og Bravida gode kandidater som underleverandører. Bravidas montører tar gjerne jobben.

-- Vi har folk, gitt at kompetansen som etterspørres er innenfor vårt område. Det er viktig å huske på at det fortsatt ikke er kjent hvilken teknologi som skal brukes, sier konsernsjef Amund Skarholt i Bravida