Skepsis til outsourcing i Oslos bydeler

Skepsis til outsourcing i Oslos bydeler

Den forestående it-sentraliseringen i Oslo kommune slår ikke veldig godt an i bydelene. Effektiviteten blir ikke nødvendigvis bedre, mener mange.

Oslo kommunes ikt-funksjoner skal sentraliseres, drift og vedlikehold settes ut til en ekstern leverandør. Vedtaket berører blant annet 600 servere og 20.000 pc-er.

Økt samordning og sentralisering av it-funksjonene hos ekterne leverandører vil ifølge byrådet bety atskillige sparte millioner. Beregninger viser at kommunen bruker halvannen milliard på it i løpet av ett år.

Vedtaket behandles nå av bystyret, som skal godkjenne en endelig beslutning 14. desember. Uansett hvilke justeringer som gjøres i vedtaket som allerede er gjort, vil en omfattende sentralisering finnes sted.

Men i bydelene, som vil få redusert sin it-bemanning som følge av dette vedtaket, er det mye skepsis til reorganiseringen.

De frykter at man kan ende opp med en mindre smidig og effektiv organisasjon, og etterlyser dokumentasjon på de forespeilede besparelsene. Det er heller ikke slik at lønnskostnader blir spart i denne omorganiseringen, med mindre ansatte selv velger å slutte.

Tviler på effektivitet

Bydelene har fått forelagt to alternativer, der det ene går ut på at bydelene får beholde førstelinje-support, mens det i det andre alternativet er foreslått å sentralisere support også.

Blant andre bydelene Alna, Bjerke og Vestre Aker ber om nye utredninger og mer dokumentasjon.

"Vi er sterkt i tvil om en slik organisering av arbeidet vil gi økt tjenestekvalitet og bedre ressursutnyttelse" skriver Bydelsutvalget i Günerløkka bydel i sin høringsuttalelse.

- Bydelsutvalget her synes at ingen av alternativene er godt nok behandlet. Vi har etterlyst mer dokumentasjon. Men jeg regner med at dette blir klarere når leverandørene kommer på banen i anbudsprosessen, sier Tor Fjeldstad, avdelingsleder i bydel Grünerløkka.

Lekker kompetanse

Han avviser ikke at samordning er fornuftig, men tror det fort kan bli lang avstand mellom ansattes it-problemer og dem som skal løse dem. De færreste ansatte som it-funksjonene i kommunen betjener, sitter foran pc-en sin på hele dagen.

- Bydel Grünerløkka er bekymret for redusert effektivitet. Det er tross alt ansatte som har it-utstyr som rene støttefunksjoner, dette gjerne handler om i hverdagen. Det kan bli veldig mange parter å forholde seg til for brukerne, men det kan også bli enklere, avhengig av hvilken løsning vi ender opp med, sier Fjeldstad.

Det har allerede vært it-ansatte som har sluttet. Noen har gått til eksterne leverandører. Det kan bety at verdifull kompetanse går tapt.

- Forsinket allerede

Men bydelenes ønske om flere utredninger og mer dokumentasjon blir avvist av finanbyråd André Støylen.

- Byrådet har fattet sin beslutning. Forslaget om at bydelene beholder de lokale supporttjenestene, ligger til behandling i bystyret nå. De har fått en frist for å velge mellom de to alternativene. Men det blir uansett mindre behov for server-vedlikehold i bydelene, og derfor et redusert ressursbehov, sier Støylen til Computerworld.no.