Skien selger kart på nett

Skien er den første kommunen som tilbyr kjøp av kartdata via nett.

Dette gjør det mulig å handle kartdata rett fra kommunens originale kartdatabaser.

 

Den tekniske løsningen er levert i samarbeid mellom Norkart og Norsk Eindomsinformasjon, hvor Norkart står for den karttekniske delen ved hjelp av GIS/LINE. Norsk Eiendomsinformasjon står for bestilling og økonomiske transaksjoner ved hjelp av e-handelsløsningen InfoLand.

 

Bestillingen initieres i InfoLand som ved kartkjøp sender bestilleren videre til et web-hotell i Norkart hvor bestilleren kan velge området og få kalkulert prisen. Valget sendes tilbake til InfoLand som så sender bestillingen til Skien kommunes kartsystem GIS/LINE.

 

Opplegget er nok et skritt i retning av en mer selvbetjent kommune. En slik løsning krever imidlertid at kommunen har et godt digitalt kartverk og har gode rutiner for ajourhold. Noe Skien kommune har, skriver Norkart i en pressemelding.