Skipsverft og leverandører i kø

Suksess er ikke det vi oftest assosierer med markedsplasser på nettet. Feilsatsingene har vært mange og tapene enorme. De fleste er stengt. Nå prøver en ny norsk aktør seg på det vanskelige konseptet.
STOCKHOLM/OSLO: Slår loven om "second movers advantage" til, er sansynligheten for å lykkes bedre enn forgjengernes. Dessuten dreier det seg denne gangen om en tradisjonsrik og etablert norsk bransje med mye - veldig mye kapital i ryggen.

Nykommeren heter Shipyardxchange, er en innkjøpsmarkedsplass, og blir om kort tid omdøpt til Syx. Det er en sammenslutning av 13 skipsverft og 150 leverandører. Flere er på vei inn, hovedsakelig i Europa. Eierne regner med at oppunder 30 verft vil slutte seg til portalen.

-- Dette håper jeg vil lykkes, sier innkjøpssjef Rune Rødset ved Aker Brattvåg rett nord for Ålesund.

Røkke som bakmann

Han unnfanget ideen 1999 - lei som han var over ikke å finne fram til de gode innkjøpene og rote rundt i kompliserte og papirkrevende innkjøpsprosesser.

Verftets ledelse og eier og profittjeger Kjell Inge Røkke tente på idéen. Han så, ifølge Rødset, at dette kunne bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk og europeisk skipsbyggingsindustri.

-- Det grunnleggende ved portalen er at den er bygget på kjøpers behov og logikken i kjøpsprossessen. Selgerne tiltrekkes automatisk. Mange andre markedsplasser har mislyktes ved å ta selgers utgangspunkt, sier Rødset.

Syx ønsker ikke å si hvor mye penger som er gått med til portalen. Computerworld har grunn til å tro at eierne (se fakta) har sprøytet inn minst 20 millioner kroner i selskapet. Det ble operativt 1. januar i år, etter fullskalatester de forutgående fire månedene.

Vekk med papirbunkene

Innsparings- og effektiviseringpotansialet med bruk av markedsplasser i bransjen er enormt (se egen sak). Anbud, forespørsler, tilbud, spesifikasjoner, planer og revisjoner går tradisjonelt på papir uten mulighet for adgang til felles tilgjengelige databaser.

Totalt har 75 prosent av kommunikasjonen gått på papir. Med den nye markedsplassen holder denne papir- og faxhverdagen på å bli historie. Papiret skal vekk og erstattes av elektronisk kommunikasjon.

Skipsbyggeprosjektene er svært kompliserte. I et enkelt prosjekt kan det være fra 100 til 500 forespørsler. Ordrene er unike (skreddersøm), stort sett engineering med mye dokumentasjon, endringer og nye forespørsler underveis.

-- Med felles database og innlogging kan brukerne enkelt følge prosjekt- og spesifikasjonsendringer uten å måtte forholde seg til en raskt voksende papirbunke, sier systemadministrator Jørgen Berg i Syx som forteller at markedsplassen er bygd opp i tett samarbeid med verft og leverandører.

Mer konkurranse

I jakten på en produktkategori holder det med ett tastetrykk. Tidligere var skipsverftene avhengige av kataloger og tidligere kontakt med selgere. Da var det lett å ty til gamle og vante tilbydere. Selv de gamle ble lett oversett.

-- Oppdateringen var tilfeldig. Konkurransen ble svekket. Dette var ingen god måte å utnytte markedet på best mulig måte, sier Rødset som beskriver industrien som konservativ.

Nå er det også nok med et tastetrykk for å oppdatere alle selgernes tilbud. Alt er online og brukerne holdes til enhver tid oppdatert med korte epostmeldinger om aktivitet i sin produktkategori.Gjenbruksverdien er stor.

-- Selgerne står i kø for å bli registrerte, sier Rødset.

Globale innkjøp

På markedplassen ligger alle leverandører og produkttyper i en database. Tradisjonelt har mye av handelen vært lokal og med kjente leverandører. Den nye markedsplassen er global. Verftene får et større leverandørregister som vil gi skjerpet konkurranse og bedre priser.

Før markedsplassen som verktøy var på plass fantes ikke en logisk måte å handle på nett. Det var nærmest umulig å handle hovedkomponenter til skipsindustrien via denne kanalen.

Systemet er transparent og oppdatert, slik at alle deltakerne kan se hvor i prosessen de befinner seg. Systemets fjerndriftes fra IFS sin driftssentral i Linköping i Sverige.

De enkelte kjøp betales på tradisjonell måte med faktura. Skipsverftene ser foreløpig ikke noen gevinster ved elektroniske betalingsformer, men Jørgen Berg utelukker ikke at det vil bli introdusert.

-- Det ligger ikke noe stort innsparingpotensiale i online-betalingsløsninger, sier Berg.

Markedsplassen vil gå med et mindre underskudd i år, men regner med å gå i pluss i slutten av året.Shipyardxchange (SYX) 1

Eiere: Aker Yards (skipsverft), Aker RGI, spanske Sener (engineering),
Merkantildatas Ementor (system-design og drift), Rolls Royce Marine
(skipsdesign), Sintef-eide Marintek (marin FoU).

Partnere
Ementor
Utvikler av og ansvarlig for programvareløsninger i Syx
Halogen - Arkwright
Strategisk og teknisk rådgivning for Syx.
IFS
Utviklet programvareløsninger og fjerndrifter systemet.
Logimatic
Skal utvikle og implementere grensesnittene mellom Syx og material- og
produksjonskontroll-systemet Mars.
Pronavis
Assisterer Syx med spesifikasjoner, utvikling og utprøving av løsningene, og
ansvarlig for å sikre industrikunskap.
Marintek
Forskning og utvikling

Pris for å delta
- Inmeldingsavgift (en for verft og en for leverandør) som dekker kostnader til implementering, nye kunder og oppføringer
- Medlemsavgift
- Transaksjonsavgift på to prosent av ordren, oppad begrenset til 7.000 euro.Shipyardxchange (SYX) 2

Omfatter 13 verft og 150 leverandører. Verftene er:
Aker Finnyards
Aker Maritime
Aker MTW Werft
Artilleros y Maestranzas de la Armada
Aukra Industrier
Brattvaag Skipsverft
Brevik Construction
Kvaerner Philadelphia Shipyard
Kvaerner Warnow Werft
Langsten Slip & Batbyggeri
Myklebust Verft
Odense Staalskibsværft
Søviknes Verft

Siden lanseringen i januar har det gått 850 forespørsler gjennom systemet

Fra leverandører er det sendt tilbud på 260 millioner kroner. Det er plassert
ordre for 90 millioner kroner.