Skivebom av konsulent Hidas

Skivebom av konsulent Hidas

På kronikkplass i Computerworld nummer 11 (og til dels i nummer 9) går Peter Hidas til frontalangrep på Aftenpostens dekning av Simulas undersøkelse omkring overskridelser i it-prosjekter.
Han beskylder Aftenposten for å ha overkjørt forskerne og nærmest jukset med statistikker for at tallene skulle bli så høye som mulig.

Undertegnede har skrevet de fleste av sakene knyttet til undersøkelsen. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i Hidas sin beskrivelse. Hidas har ikke en gang tatt seg bryet å kontakte meg før han skyter fra hofta.

Jeg har snakket med de oppegående Simula-forskerne senest denne uken (uke 14). Dialogen mellom Simula og Aftenposten har hele tiden vært meget god.

Simula-rapportens hovedkonklusjon er at it-prosjekter i det offentlige sprekker med hele 67 prosent, men private prosjekter «bare» sprekker med 21 prosent. Simula er i motsetning til de fleste andre kilder i bransjen uavhengig. Simula er en non-profit institusjon eid av staten (80 prosent), Sintef og Norsk Regnesentral.

Gartner-konsulenten Hidas mener Gartners statistikker forteller den fremste sannhet om it-markedet i Norge. Han mistenkeliggjør forskerne og Aftenposten, som har tatt utgangspunkt i de offisielle norske it-statistikkene ) fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og NTNU.

Denne offisielle it-statistikken har sikkert svakheter, men den er per dags dato den eneste uavhengige statistikken man har å forholde seg til.

Simula-undersøkelsen har også ført til at arbeids- og administrasjonsministeren og næringsministeren har tatt initiativ overfor SSB for i fremtiden å få en bedre offentlig it-statistikk. Simula-forskerne kan være stolte av å ha bidratt til det.

Beregninger fra forskerne viser at overskridelsene koster det offentlige mellom 2 og 6 milliarder kroner i året. Vi kan sikkert ut fra statistisk usikkerhet krangle til vi blir blå om det reelle tallet er nærmere 2 enn 6 milliarder. Uansett er det alvorlig. Det handler nemlig om forvaltning av dine og mine skattepenger.

Vi kan heller ikke trøste oss med at overskridelsene har ført til bedre offentlige it-systemer. Norge stuper nemlig på internasjonale målinger i e-government.

Simula-undersøkelsen bekrefter at noe er galt i flere offentlige it-prosjekter - som mange it-konsulenter har levd fett på. Men dette later ikke til å oppta konsulenten Hidas.

Gunhild M. Haugnes,
journalist i økonomiredaksjonen i Aftenposten.