Skivebom for offentlig markedsplass

Skivebom for offentlig markedsplass

Offentlig virksomheter skulle handle elektronisk for én milliard kroner i 2003. Det ble bare 50 millioner.
Totalt kjøper offentlige virksomheter inn varer og tjenester for over 30 milliarder i året. Men de fleste har egne ordninger og systemer for å håndtere disse innkjøpene. Ved å sentralisere prosessen og flytte større deler av denne handelen over på en elektronisk markedsplass, skulle alt bli mer kostnadseffektivt.

Nå har det gått over to år siden Nærings- og handelsdepartementet inngikk en avtale med it-leverandøren IBX om etablering av en markedsplass for det offentlige, ehandel.no. En omfattende testperiode fulgte, og i juni 2002 var ehandel.no åpen for samtlige offentlige virksomheter i Norge.

Den gangen trodde norgessjefen i IBX, Asbjørn Sola, at det ville ta ett års tid før de offentlige virksomhetene i Norge ville handle varer og tjenester for én milliard kroner over nettet. Det tilsvarte tre prosent av årlige offentlige innkjøp. Altså en ikke helt utenkelig målsetning.

Men resultatene for 2003 viser at Sola bommet stygt på sine anslag.

-- Det ble handlet for 50 millioner kroner på den offentlige markedsplassen i 2003, sier André Hoddevik, prosjektleder for ehandelsprogrammet i regi av Nærings- og Handelsdepartementet.

Lang tid

Årsaken til skivebommen er at prosjektet har vist seg å være en svært langdryg prosess. De har bommet på hvor lang tid det har krevd å få de som arbeider med innkjøp i offentlig sektor til å handle på markedsplassen. I tillegg har leverandørene vært misfornøyd med prisen de må betale for å tilby sine varer og tjenester på markedsplassen.

-- Det tar tid å lære innkjøperne å bruke denne løsningen istedefor telefonen. Telefonen er kjapp å bruke, og det kan virke tungvint å bruke ehandelsløsningen, sier Sola.

-- Det har tatt lengre tid å få offentlig sektor til å ta i bruk elektronisk handel enn opprinnelig antatt. Dette prosjektet har aldri handlet særlig mye om teknologi, men om adferds- og organisasjonsendringer, sier Hoddevik.

Til nå har Hoddevik brukt drøyt 16 millioner av skattebetalernes penger på prosjektet. I tillegg har kommuner og andre offentlige virksomheter brukt penger på å knytte seg til. Leverandøren IBX har også investert flere titalls millioner på markedsplassen. Dermed kan man konkludere at prosjektet totalt sett ikke har kastet særlig av seg.

Men Hoddevik mener at kjøperne sparer penger på å bruke tjenesten.

-- De effektene som vi så ville komme i forhold til bedre kontroll med innkjøp, de kan flere av brukerne allerede i dag si at de har fått, sier Hoddevik.

Spår på nytt

I desember ifjor ble det omsatt for 10 millioner kroner over ehandel.no. Nå tar både Hoddevik og Sola sats igjen og setter seg nye mål.

-- Vi tror det er mulig tidoble månedsomsetningen på ett år, sier Hoddevik.

I så fall vil offentlige virksomheter i desember handle elektronisk for 100 millioner. Det tilsvarer 1,2 milliarder på ett år. Men Sola tror ikke dette er en ny skivebom.

-- Vi har lært at ting tar tid. Men dette er realistisk. Bare de bedriftene som er registrert på markedsplassen i dag har et årlig innkjøpsvolum på 10 milliarder i året, sier han.

Taper ikke

Til tross for at markedsplassen ikke omsetter på langt nær så mye som IBX hadde håpet på, taper de ikke lenger penger. Men mye penger genererer ikke markedsplassen. Omsetningen i Norge ble på 7,5 millioner i 2003. I 2004 sikter de litt høyere.

-- Vi tror på en omsetning på 12 millioner i 2004, sier Sola.

Totalt for hele konsernet omsatte IBX for 93 millioner i 2003 med et driftsresultat på rundt null.