Skjebnedag for hjemme-pc

I morgen avgjøres skjebnen for hjemme-pc-ordningen, når finansministeren legger fram regjeringens reviderte statsbudsjett. Flere større avtaler er nå satt på hold.

En rekke større hjemme-pc-avtaler må endres eller kanseleres, dersom ordningen virkelig blir endret slik at en beløpsgrense blir innført. To større organisasjoner Computerworld.no har snakket med, avventer situasjonen.

Ullevål sykehus er ute med et tilbud til ca. 8.000 ansatte, via leverandøren Atea.

- Vi har ikke stanset tilbudet om hjemme-pc, som hadde bestillingsfrist etter 14. oktober, datoen da beløpsgrensen på 10.000 kroner ble foreslått i statsbudsjettet. Men alle ansatte får mulighet til å trekke seg fra avtalen eller endre sin bestilling, dersom behandingen av statsbudsjettet resulterer i endringer i forhold til den tidligere ordningen, sier Trude Kolle Martini, juridisk rådgiver ved Ullevål Universitetssykehus.

Kan tilpasses

En annen større avtale som er på trappene, gjelder ansatte i Posten. Ifølge kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme er det mellom 2.000 og 3.000 av Postens ansatte som har sagt seg interessert i ny hjemme-pc.

- Vi avventer statsbudsjettet og vil vurdere å sende ut et nytt anbud, med nye spesifikasjoner tilpasset de endringene som måtte komme, sier Gjølme.

Selv om det er fullt mulig å få kjøpt en enkel pc med noe utstyr til for 10.000 kroner, må det muligens mer til for at ordningen skal friste ansatte.

Gjølme utelukker ikke at det er mulig å få til en ordning også innenfor det foreslåtte taket på 10.000 kroner, men peker på at tilbudet også må se attraktivt ut for at ansatte skal gå inn på ordningen.

Bredbånd viktig

- Vi ønsker jo å ha denne ordningen, som er viktig for at ansatte skal få opplæring og venne seg til pc-bruk. Men dersom det ikke blir plass til adsl inenfor de nye fradragsreglene, blir ordningen klart mindre attraktiv, sier Gjølme i Posten.

En gjennomsnittlig hjemme-pc-avtale har i dag en vedi på 25.000-28.000 kroner, ifølge aktører Computerworld.no har snakket med. Nicator, en av leverandørene, frykter stort tap i omsetningen for bedrifter som livnærer seg på å selge datautstyr gjennom denne ordningen.

Kan falle sammen

- Slik vi er rigget i dag, faller markedet sammen hvis det innføres en prisgrense på 10.000 kroner, sa salgsdirektør Ole Anderson til Computerworld.no 18. oktober.

På torsdag legger finansminister Kristin Halvorsen fram sitt reviderte budsjett. Siden den nye regjeringen har flertall i Stortinget, vil det som framkommer i budsjettet om hjemme-pc-ordningen uansett få store ringvirkninger for pc-bransjen i tiden framover.