Skjerm på to sider

Skjerm på to sider

Mitsubishi har laget en lcd-skjerm som kan ses fra begge sider.

Formål: Foldetelefoner. De har gjerne en liten skjerm utenpå og en større inni. Den nye skjermen bygger mindre og koster rundt to tredeler av to skjermer. Vekten blir også mindre.

Det er to versjoner av skjermen. En viser samme bilde på begge sider, slik at det ene blir speilvendt. En annen skifter bilde 120 ganger i sekundet, slik at det blir riktig sett fra begge sider.