Skjerper kunderservicen

Norges nest største bredbåndsleverandør har fått mye pepper. Ny statistikk skal bevise at de har skjerpet seg.

Nextgentel har hatt betydelige utfordringer med kundeservice i høst. Selskapet tillegger noe av årsaken til omlegginger som Telenor har gjennomført i aksessdelen av telenettet. Omleggingen har berørt flere tusen kunder i Nextgentels nett.

Nextgentel har nå etablert en dialog med ledelsen i Telenor vedrørende effekten av omleggingene i aksessnettet. Selskapet har etter egne utsagn må iverksatt en rekke tiltak for å sørge for at fremtidige effekter av dette blir minimale for berørte kunder.

Kortere venting

Offisielle tall fra Forbrukerrådet viser at antallet henvendelser i november ble omtrent halvert i forhold til foregående måned, og nå offentliggjør Nextgentel statistikk for å vise at de jobber med å bedre servicen.

Gjennomsnittlig ventetid på telefon til Kundeservice Privat var i begynnelsen av november syv minutter og ett sekund. 57 prosent av alle innkomne anrop ble besvart (innen kundene la på for å prøve senere eller automatiske meldinger løste problemet).

I løpet av november har de iverksatte tiltakene gitt synlige resultater, ifølge selskapet, og siste uke i november var tilsvarende tall fire minutter og 48 sekunders gjennomsnittelig ventetid på telefon, og 69 prosent av alle innkomne anrop ble besvart.

For Kundeservice Bedrift var gjennomsnittelig ventetid to minutter og 42 sekunder for november, og 82 prosent av alle anrop ble besvart.

 

 

 

 

I dialog med Telenor