Skjulte p2p-nett på vei

Lukkede fildelingsnettverk gjør det mulig å dele informasjon i det skjulte. Arkitekten bak et av systemene vil appellere til opposisjonelle i undertrykkende regimer.
Filmindustrien i Hollywood vant en viktig seier i juni. Da kom USAs høyesterett enstemmig fram til at fildelingsnettverkene Grokster og Streamcast har publisistisk ansvar, når programvaren som kan lastes ned på disse nettverkene brukes til brudd på opphavsrettslovene.

Men film- og musikkbransjen står overfor nye og teknisk mer kompliserte utfordringer.

Det utvikles for tiden flere nye fildelingsnettverk. De er beregnet på spesielle grupper, for eksempel politisk undertrykte, som av sikkerhetsmessige årsaker har behov for å kommunisere i et lukket nettverk, skriver The New York Times.

Teknologien kan dermed brukes til langt mer etisk korrekte formål enn åndsverkstyveri.

Darknet

Den irske opphavsmannen til et av disse nettverkene, som kalles "darknet", er 28 år gamle Ian Clarke, som for fem år siden utviklet programvaresystemet Freenet.

Hensikten hans var å gjøre det mulig å sende kryptert informasjon for å unnslippe sniklytting fra myndigheter eller andre utenfor nettverket.

Forskjellen fra vanlige peer-to-peer-nettverk, er at betingelsen for å bli med i nettverket er tillit. Brukerne av nettet kjenner hverandres identitet, mens ingen utenfor nettet gjør det. Clarke skal begynne å distribuere en ny versjon av Freenett om et par måneder.

Politisk

Iren sier at hans mål er politisk - han vil hjelpe opposisjonelle i regimer som overvåker og slår hardt ned på frie ytringer i datanettverkene.

- Klassisk bruk av Freenet vil være av en poilitisk undertrykt gruppering i Kina, eller til og med i USA, sier Clarke i et intervju med The New York Times.

Men Clarke legger heller ikke skjul på at han er sterkt imot copyright-lovene og hvordan disse begrenser fri flyt av all slags informasjon. Freenet vil unektelig også bli brukt til omgå copyright-lovene.

- Det er en uungåelig konsekvens av vår design. sier den irske programmereren.

Som ventet

Ross Anderson er en prominent forsker på datasikkerhet som var med å utvikle de tidligste versjonene av peer-to-peer-nettverk. Han publiserte en omfattende studiet av fenomenet i juni, "The Economics of Censorship Resistance", der han peker på at en rekke slike nettverk er underveis.

Nettverkene vil typisk fokusere på bestemte typer innhold, og vil være svært vanskelige for myndigheter å forfølge.

En ny generasjon peer-to-peer-nettverk er under utvikling ved Massachusets Institute of Technology, forteller Anderson til The New York Times, og flere aktører i Silicon Valley jobber med lignende prosjekter.