Den skjulte sannheten om nettskyen

Den skjulte sannheten om nettskyen

LESERBREV: Nettskyen gir deg flere it-valg, men det finnes også potensielle hindringer på veien.

Det er uten tvil masse støy rundt den offentlige nettskyen og hva fremtiden vil bringe innenfor it-sektoren. Analyseselskapet IDC forventer i løpet av de neste fem årene at investeringer på tjenester rundt den offentlige nettskyen vil ha en årlig vekst på 27,6 prosent fra 125 milliarder kroner i 2010 til 425 milliarder kroner i 2015.

Det mest grunnleggende i bruken av den offentlig nettskyen er at internett brukes for å gjøre data og applikasjoner tilgjengelig etter behov og uten inngrepen fra fjerntliggende maskinvare. Den offentlige nettskyen er hovedsaklig en leveransemodell for it-tjenester.

For de som konsumerer tjenester i den offentlige nettskyen, betyr dette å benytte en tjeneste som for eksempel Salesforce.com. Andre bruksområder kan være å kjøpe en tjeneste som for eksempel en virtuell server og lagringsmiljø hos Amazon. Eller det kan være et helhetlig utviklingsmiljø som Force.com eller Microsoft Azure. I tillegg er det en rekke tilbydere som Google og IBM som tilbyr en kombinasjon av infrastruktur, plattformer og programvare som offentlige nettsky tjenester.

Dette høres enkelt ut og er en fin måte å optimalisere data ressursene og styrke it-tjenestene uten å bygge ut og øke kostnadsnivået som er knyttet til å drifte disse tjenestene selv. Men prosessen er mer komplisert enn som så. Det er ikke noe enkelt ”enten eller” som enkelte kan få deg til å tro på. Spesielt bekymringsfullt er det faktum at den offentlige nettskyen ikke er et enkelt homogent miljø. Den består av en rekke ulike ting som ikke er forskjellige fra heterogene miljøer som har vært i datasentre i mange år:

Den skjulte sannheten er at mens nettskyen gir deg flere it-valg, kan den også gi en viss kompleksitet som skaper hindringer for integrasjon og som mulig vil påtvinge deg begrensninger på kompabilitet. Kort summert kan den offentlige nettskyen låse brukeren tettere inn mot enkelte leverandører.

Du må ha en klar strategi om hvilket nettsky miljø du vil benytte før du velger eller utvikler spesielle applikasjoner. Du kan ikke bare velge noen applikasjoner som er utviklet for Amazon EC2 og benytte det på Microsoft Azure. Du kan heller ikke migrere eksisterende it-tjenester fra det interne datasenteret og benytte Google som tjenesteleverandør. Det fungerer ganske enkelt ikke. Hver applikasjon eller tjeneste må være utviklet eller designet på nytt for å være kompatibel med et spesifikt nettsky miljø.

Denne skjulte sannheten er at ditt nettsky-valg egentlig er et kritisk åpent krav i å adoptere den offentlige nettskyen. Dette er spesielt viktig når man tar i betraktning den store og voksende bruken av den offentlige nettskyen. Dette betyr i realiteten at ditt nettsky-valg vil ha en langsiktig innvirking på både it og bedriften som helhet.

Avslutningsvis kan man si at de fleste av dine offentlige nettskyservere ikke er lokalisert i naborommet. De er utplassert på et sted langt fra dine datasentre. It-ansatte må bli forsiktig med hva de vil kjøre der ute. Som en begynnelse bør man kanskje ikke ha kundesensitive eller kundekritiske data i nettskyen. Samtidig bør heller ikke transaksjonskrevende applikasjoner migreres til den offentlige nettskyen.

Så er nettskyen et nytt og viktig skifte i it-industrien?

Fordelene kan være betydelige: muligheten til "pay-as-you-go", "time to market", lavere maskinvarekostnader og en fleksibilitet som ikke eksisterer i dag.

Men det å bevege seg inn i nettskyen må være gjennomtenkt og godt planlagt. I det teknologiske landskapet er det mange revolusjonerende ideer som ikke har lykkes fordi de ikke har blitt materialisert etter ” hype” stadiet. Det har også vært mange gode it-direktører som har måttet lide lenge for en dårlig avgjørelse. Det er viktig for it-industrien og it-direktører i alle bedrifter å brette opp armene og gjøre kloke valg og gjøre den offentlige nettskyen viktig. Dersom dette skjer, vil potensialet bli realisert.

Ove Teigen, Cloud Solutions direktør i CA Technologies EMEA.