Skog-Data blir ny SAP-partner

Første kunde er allerede over på SAP-plattformen, og Skog-Data har ambisjon om å flytte alle sine kunder over.

Applikasjonstilbyderen Skog-Data er et av Norges eldste it-selskaper. Selskapets gamle system er basert på en 20 år gammel sentral applikasjon. For mye spesialsøm og flere brukergrensesnitt har gjort løsningen tungrodd, og selskapet innså at det var på tide å bygge opp en ny løsning med standard teknologi i bunnen.

- Vi startet med 30 leverandører, og endte til slutt med SAP. For oss var det avgjørende at den nye leverandøren hadde en klar strategi for serviceorientert arkitektur og en løsning basert på industristandarder som krevde lite utvikling, sier Bjørn Karsten Olsen, administrerende direktør i Skog-Data AS.

Ham legger til at kundene er positive til omleggingen, og at selskapet har ambisjon om å flytte alle kundene over på SAP.

Fornøyde parter

Skog-Data utvikler nå to nye bransjeløsninger for skogindustrien, der den ene er spesielt rettet mot aktører som avvirker og omsetter tømmer, mens den andre er spesialutviklet for trelastaktører. Viken Skogeierforening er pilotkunde på førstnevnte løsning. Løsningen vil tilby full integrasjon mellom selger, kjøper, entreprenører, transportører og målestasjoner. Begge løsningene forventes ferdigstilt i løpet av 2006.

Viken er første Skog-Data-kunde som tar i bruk SAP-plattformen.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått en så sentral aktør innen skogindustrien som ny partner. Denne bransjen ligger langt fremme teknologisk, og det er spennende å jobbe med Skog-Data som bygger en topp moderne bransjeløsning, sier direktør for forretningsutvikling i SAP, Hilde Merete Solegaard.

- Det tok oss syv uker fra prosjektstart til vi var i full produksjon, og vi er godt fornøyd både med selve implementeringen og med løsningen vi har fått, sier Svein Haare, administrerende direktør i Viken Skogeierforening.