Ergogroup leverer eksamensløsning

Ergogroup leverer eksamensløsning

Ergogroup skal levere en dokument- og samarbeidsløsning til 350 eksamensnemnder.

Ergogroup har inngått en avtale med Utdanningsdirektoratet om leveranse av en samarbeidsløsning til 350 eksamensnemnder rundt om i landet.

Løsningen er en nettbasert samarbeids- og dokumenthåndteringsplattform som tilbyr felles dokumenter, diskusjonsplass, kalendre, kontakter og dokumentarkiv.

Den er basert på Microsoft Office Sharepoint Server og skal gjøre det enklere, sikrere og mer effektivt å utarbeide og avvikle eksamensoppgaver.

I en pressemelding heter det at Utdanningsdirektoratets it-strategi er at nettet i størst mulig grad skal brukes som kommunikasjonskanal mot målgrupper som skole- og utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og kolleger.

- Denne samhandlingsløsningen passer derfor godt inn i strategien og gjør arbeidet med utarbeiding av eksamensoppgavene enklere, mer effektivt og sikrere, sier it-direktør Arild Stangeland i Utdanningsdirektoratet i pressemeldingen.

Løsningen skal primært brukes i grunn- og videregående skole og inneholder personlige portaler, samarbeidsrom for avdelinger og grupper som skal dele informasjon ved å bruke intranettet, ekstranett eller internett.

- Vi er svært fornøyd med at Utdanningsdirektoratet har valgt oss som leverandør. Videre er vi glade for at vi kan være med å bidra til å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser og avvikling av eksamener både for grunnskole og i videregående opplæring, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Skole Og Utdanning