Får bruke nett på eksamen

Får bruke nett på eksamen

Utdanningsdirektoratet vil la skoleelever bruke internett på eksamen.

Ifølge Aftenposten vil utdanningsdirektoratet prøve eksamen med internettilgang allerede i vår.

Det er et mindre antall skoler som skal delta i forsøket, og det skal kun være enkelte fag det er snakk om.

Basert på erfaringer fra i vår kan det hele bli utvidet til flere skoler og i flere fag til neste år.

Erfaring fra Danmark

Vår nabo i sør har utført lignende forsøk siden 2008, og det er med bakgrunn i danskenes erfaringer forsøket nå skal gjennomføres her i Norge.

I Danmark kan alle videregående skoler søke om å delta i forsøket, og så langt har 65 av 233 meldt seg på.

Rådgiver i utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug sier til Aftenposten at direktoratet har fulgt nøye med på utviklingen i Danmark, og mener det kan være fordelaktig å tillate bruk av internett på eksamen.

- Det handler om å la elevene få jobbe med de hjelpemidlene de er vant til, sier Skillinghaug.

Utfordringer

For å gjøre det vanskelig å jukse, er det flere krav som må møtes.

Skolene som deltar må ha system på plass som hindrer fri kommunikasjon med andre under eksamen, og eksamensvakter skal læres opp i å se hvilke nettsider elevene skal ha lov å bruke under eksamen.

I tillegg vil eksamen med internett som hjelpemiddel kreve at eksamensoppgavene endres til å reflektere den nye eksamensformen.

Direktoratet skal presentere et opplegg for forsøket i februar.

Skole Og Utdanning