- It for milliarder står ubrukt

- It for milliarder står ubrukt

Skole-Norge har mange datamaskiner, men lærerne kan ikke bruke dem.

- Ikt utfordrer de tradisjonelle rollene og arbeidsprosessene til både lærere, skolebokforfattere og forlag. Dette krever omstilling i store deler av verdikjeden. Omstilling som ennå ikke har funnet sted, til tross for visjonære planer, sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia i en pressemelding.

Abelia er NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, og de har laget en evaluering av Kunnskapsdepartementets program for digital kompetanse.

- Resultatene er nedslående for skole-Norge, sukker Chaffey.

Infrastruktur, ikke bruk

Rambøll Management har på vegne av Abelia funnet ut at kun 24 prosent av målene i programmet er gjennomført. Programmet, som skulle gi skolebarn digital kompetanse, har nå pågått i fem år. Målene skulle vært nådd i løpet 2008, men det viser seg ikke å være tilfelle.

- Vi må slutte å telle pc-er. Det store løftet framover handler om å ta pc-ene i bruk, mener Chaffey.

Evalueringen peker nemlig på at de fleste målene som er nådd omhandler infrastruktur, og ikke konkret bruk.

- Infrastrukturen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy som kan bedre læringsutbyttet for elevene. De virkelige resultatene kommer først når lærerne behersker verktøyene, og er fortrolig med digitale læremidler, sier direktøren.

Evalueringens hovedpoenger er:

* Det har ikke lyktes å etablere et marked for digitale læringsressurser.

* Den generelle kompetansen hos lærerne er mangelfull.

* Forskningen er sprikende, og det er ingen koordinert sammenfatning av hvordan ikt skal integreres for pedagogiske formål.

Abelia mener man trenger mer kunnskap om hvordan ikt bør brukes i skole-Norge, en bærekraftig forretningsmodell for utvikling av digitale læremidler og en egen utdanning for lærere som skal bruke it.

- Dette må omtales i den kommende stortingsmelding om lærerutdanningen, avslutter Chaffey.

Skole Og Utdanning