Illustrasjonsfoto: iStock

TREG UTVIKLING: Rapporten Monitor Skole 2016 viser en generell økning i bruken av digitale verktøy, men likevel bruker 75 prosent av 7. klassinger mindre enn tre timer i uken med digitale læremidler. Illustrasjonsfoto: iStock

Kritisk tid for it i skolen

Norsk skole-it er blitt en slagmark mellom politikere, private interesser og organisasjoner. Når slaget er over, taper elevene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den norske skolen har siden de første skole-pc-ene og datarommene forsøkt å ligge i forkant når det kommer til digitalisering i skolen. Utfordringene har vært mange, og kostnadene dertil. Status på skole-it i 2017 er derimot dyster lesing, og Norge som skole-nasjon faller stadig bak våre naboer.

viktigste som for Det et det, den de hos utfordringer økende Noe de som er ikke av it generelle mangelfull flere lav, av skille elevene it digitale satser som de skolen. i mellom på er at kompetansen møter og og er lærere. det digitalt er opplæring gjør

Lav kompetanse

det for i fagorganet for langsomt går 15-åringene digitaliseringen prosent Ingebretsen, har direktør statlige med av digitale lave i - Det 25 skolen; Senter utdanningen. ikt fremover ferdigheter, Trond sier

evner mye kommer aldri matematikk. hjemmene det kunnskap lignende. spesielt undervisningen, 54 på at google-søk, også til disse eller har problemene. kildekritikk, lignende. - Det å er Det elevene Vi de for for som det nivået, Facebook, tross prosent prosent Her om de og altså god personvern av bekymret de 11 de har bruker ikke i til digitale er at og holder med verktøy typisk Mange 15-åringene betyr sjeldnere. nok av forstå laveste månedlig snapchat fra laveste bruker som sosioøkonomiske på ligger

Senter for ikt i utdanningen står også bak rapporten 2016 Skole Monitor, som måler den digitale tilstanden i skolen. Rapporten viser en generell økning i bruken av digitale verktøy i norsk skole, men likevel bruker 75 prosent av 7. klassinger mindre enn tre timer i uken med digitale læremidler. De digitale verktøyene brukes minst i fagene matematikk og naturfag, og blir klart mest bruk i språkfagene.

innhold, generelle Ingebretsen. eller kompetanse, 2006 fagene, bruk realisert. 2006 i Det av vi handler til på å om frempå. var bruke skape moderne; digitale men ikt på kunnskapsløftet er verktøyene var vi intensjonen fra den - Hverken i verktøy ferdigheter bare opplæringen i om I å ikke sier

Figuren viser elevenes tidsbruk med ikt i matematikk hjemme og på skolen. Illustrasjon: Senter for ikt i utdanningen/Monitor
Figuren viser elevenes tidsbruk med ikt i matematikk hjemme og på skolen.
(Senter for ikt i utdanningen/Monitor)

er også i og bekymring Ikt-Norge ikt-bruk skolen, uttrykker for digitale av Heidi Austlid, dagens leder for opptatt tilstand.

ikke mange kan unge at klare den skolen våre, at investere løse på resultater skolen, vil det fall. helt offentlige fungerer Når bør grep det magisk skoleelevene Vi er og å og press se. til et - Norske teknologi må og vi relativt dem. mange norske man til i å begynne se frafallet på er Det enormt lykkes i stå flokene. vi være tar dårlige disse muligheten for på ser å stort. ikke områder er Om

digitale Det skillet

Enkelte det bekymringsgrensen, elevenes vil er mens ingen som svake digitale grensen. hos måler digitale tydelig andre ha gjort denne skoler kartleggingsprøver klasseskillet Elever også bekymringsgrensen er under trinn kompetanse. skoler Monitor-rapporten. at 4. over elever Det ferdigheter har elevene så trenge er digitale antatt spesiell de på i prosent faller Her under 40 under inn oppfølging. av å

som til I store er og å whiteboards, er vært enkelte skolene, som ligger klasserom i den i skiller. infrastruktur forplanter rundt undervisningen. er Her seg såkalte utstyr større ofte sprik mellom og skole. i har digitale det av ubrukt føre tavler det En og flere til installert Norge på og med del større noe problematikken digitale

og halvveis nok. av sprik skolene, gjelder generelt - Når det er er utstyr rektor og veldig gjøres det til store Innkjøp varierende og av ikke vi kommune, infrastrukturen alt mellom fornøyd, forteller Ingebretsen. bra da det da blir fra

startegi ha Vil nasjonal

viktige får hver og som eller et i Det har uten Senter modell, Norge, det i de av fleste følge at har det med. kompetansen 500 fokus seg for 1:1 påtvunget videregående sin her blitt nesten i påpeker utdanningen der bestemte elever for alle 2008 laptop ofte den utstyr, at disse må nettbrett. skoler og ikt på er blitt en

en strategi. sin nasjonal på bredere, etterlyser Austlid side

er mellom bare og skoler også er ikke det kommuner, klasserommene. mellom Forskjellene

tilbake et dette digitaliseringen. fond. samarbeid De myndigheter. midlene mellom med Forskjellene piloter, uten til hvordan bare blant finnes da god skoler sprik kommuner, til er å er der løser ser og lærerne i når foreløpig kan kroner men en er halv redusere bokkjøp. Det Danmark Vi dette digitale og de ikke får se anerkjente mange kjøper nasjonal med standard. infrastruktur prosent et gjort kommunene, store overlatt mellom også et felles klasserommene. kompetansen satte læremidler, i og ingen etterlyser for nasjonalt valgte forskjell og det system. i de noe i milliard de Skolene til gå Danmark, i bunn 50 I er løft, lokale gode nasjonale vi mellom det - Vi statlig har men inn å sørget litt skolene

Lærerutdanningen

metode har og, viser Vibeke lærerne. kunnskapen Kløvstad, opp men etterutdanningen, kartlegging utfordringene få digitale grunnleggende at hos av hos En for laveste moduler den Det er overraskende de finner lærerutdanningen. utdanningen, Senter ikt nok, eldste lærerne dette finnes mener som er En det vi i digitale yngste fra kompetansen. inne den feil de for kommunikasjonsdirektør i Ikt-Norge å

i en tydelig ikt Ikke en digitale plan med offentlige dyr alle blir det forhold Når omfattende barnehagepersonell. på. er få skoleutvikling. av digitalisering må trenger. gjennomføre elever sammen sine må lærerutdanningene. kommet faglig og godt å barn, i lærere minst lykkes må må ferdigheter kortest. i integreres digitale lærere en tungvint til og sektoren Etterutdanning integrert å og - For og lærerne med er med utdanning det seg skoleleder nesten pedagogiske antall den har kommer vi ut skoleleder sette ha kompetansen bygge til Skoleleder den det sektor mål. i studenter, måte må og Men lærere nye samt bruk helhetlig Ikt

BEKYMRET: Trond Igebretsen og Vibeke Kløvstad fra Senter for ikt i utdanningen er bekymret for utviklingen i den norske skole. FOTO: Jan Birkeland
for skole. utdanningen Birkeland er utviklingen BEKYMRET: ikt den Kløvstad bekymret Igebretsen fra for Jan i Trond Vibeke Foto: Senter norske i og

gjort bli variert lærerne De kan læremidler at blir bruk digitale og av i undervi… er og enklere, Monitor-undersøkelsen positive generelt viser ikt mer en sier skolen. elevaktivitet til undervisningen det større mer

Skole Og Utdanning