Lærere lærer lite it

Lærere lærer lite it

Lærerne skal lære barna våre it, men lærer lite selv, ifølge en rapport. Ildsjelene må fortsatt engasjere seg.

Nifustep har laget en rapport om hvordan lærerhøyskolene bruker it.

Konklusjonen er nedslående, melder Aftenposten.

Rapporten sier at det ikke finnes noen felles forståelse for hvordan it skal brukes i norsk skole, og at det fortsatt er ildsjelene som driver arbeidet. Dette gjelder både forståelsen for it som praktisk verktøy, samt hvordan digitale ferdigheter kan bli en del av pedagogikken.

LES OGSÅ: Minimaskiner gir gigainnsparinger i skolen

- Vi har hatt flere inspirasjonsmøter for skoleledere i høst. Mange rapporterer om at de fremdeles har lærerstudenter som ikke er i stand til å bruke it som en integrert del av indervisningen, sier leder av institutt for IKT i Utdanningen Morten Søby ved Universitetet i Oslo til avisa.

- Dagens lærerutdanning oppfyller ikke målene om digital kompetanse i Kunnskapsløftet. Det er et gap mellom lærerplanens krav på alle trinn og fag om digital komeptanse og lærernes forutsetninger til å realisere læreplanene i Kunnskapsløftet, fortsetter han.

LES OGSÅ: - Lærere uforbredt på pc i skolen

- Desverre er digital kunnskap svært ujevnt fordelt i norske skoler. Noen er svært gode, andre henger langt etter. Det finnes ikke noe nasjonalt trykk for å få noe til å skje.

Skole Og Utdanning