Leverer elev-pc-er til Troms

Leverer elev-pc-er til Troms

Atea skal levere elev-pc-er til Troms fylkeskommune for fjerde år på rad.

Atea har skrevet en ny rammeavtale med Troms fylkeskommune rundt leveranse av elev-pc-er til elever i videregående skoler i Troms fylke. Avtalen har en estimert verdi på 12 millioner kroner i 2009.

Avtalen er en videreføring av samarbeidet som Atea og Troms fylkeskommune har hatt de siste årene. Leveransen skal skje ved skolestart i august og innbefatter levering av pc-er fra HP og tjenester fra Ateas logistikksenter i Växjö. Troms fylkeskommune har ikt-ansvar for 16 videregående skoler.

Den digitale skolen er et satsingsområde i Troms fylkeskommune. I en pressemelding sier Kjell Arne Giske, fagsjef for inntak og opplæring i fylkeskommunen at det er viktig for med en god ikt-infrastruktur som kan gi grunnlag for utvikling av digital kompetanse hos elevene.

- På dette området er det avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, noe Atea har vist at de kan være ved leveransen av elev-pc-er til de videregående skolene i fylkeskommunen. Det er derfor positivt at vi kan velge å fortsette samarbeidet med Atea også i 2009, sier han.

- Troms fylkeskommune er en av vår regions viktigste kunder, sier Einar Bjørgen, direktør forretningsutvikling i Atea.

- Det offentlige er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative it-løsninger og Troms fylkeskommune er intet unntak, og vi ser frem til videre samarbeid, sier han.

Skole Og Utdanning