Leverer læringsplattform i Vestfold

Leverer læringsplattform i Vestfold

Technet skal levere praksisarena til ikt-elever i videregående skoler i Vestfold.

Technet har inngått en avtale med Vestfold fylkeskommune om leveranse av en praksisarena for elevene i ikt-servicefag på de videregående skolene i Vestfold.

Technet Management System leveres som en webportal fra Technets driftsenter i Larvik. I dag benytter 21 kommuner, 4 fylkeskommuner og en rekke store private aktører løsningen. Totalt benytter 65 000 sluttbrukere løsningen rundt i hele verden, og selskapet forventer at det i løpet av året vil være omtrent 100 000 sluttbrukere av løsningen.

Avtalen går over tre år og innebærer at de videregående skolene skal ta i bruk løsningen innen opplæring i servicefag og praktisk bruk av itil.

Ved avslutningen av skoleåret vil elevene besøke it-avdelingen til Vestfold fylkeskommune, som også benytter Technet Management System i sin driftsorganisasjon, for å se hvordan verktøyet benyttes i en reel arbeidssitasjon.

- Vi har behov for å tilrettelegge undervisning mer praktisk orientert, samtidig er det stadig nye krav for læreplanen i faget som gjør det utfordrende uten å ha en praksisarena der elevene kan trene. Vi er svært entusiastiske til å få mulighetene til å benytte et profesjonelt og markedsledende it-verktøy som Technet Management System er, sier Olav Reitan, avdelingsleder for service og samferdsel ved Sandefjord videregående skole, i en pressemelding.

Vil levere til hele Norge

Roy-Thomas Johannessen, seniorrådgiver og ansvarlig for systemavdelingen i Technet, er stolt av at de videregående skolene har valgt Technet Management System til undervisningen.

- Vi synes det er smigrende at fagpedagoger vurderer Technet Management System til å være så bra at de ønsker å benytte løsningen i undervisningssammenheng og vi ville gjerne bidra til dette når vi fikk forespørselen, sier han i pressemeldingen.

Vestfold fylkeskommune blir foreløpig en pilot i skolesammenheng, men målet til Technet er at løsningen skal bli en felles praksisarena for ikt-servicefag i hele Norge. I pressemeldingen heter det at selskapet er i dialog med samtlige fylkeskommuner i landet som tilbyr ikt-servicefag.

- Technet har etablert seg som en solid leverandør av it-kompetanse til private og offentlige virksomheter på landsbasis, og har over flere år bevist at vi er en effektiv og innovativ leverandør av it-løsninger, sier Johannessen.

Skole Og Utdanning