– Ranselpost er flittig brukt

GAMMELDAGS: På grunn av overgangen til Skoleplattform Oslo blir ukeplaner og informasjon tildelt foresatte i papirutgaver som ranselpost. (Illustrasjonsfoto: Istock)

– Ranselpost er flittig brukt

80.000 elever var forrige uke klare for en ny skolehøst. Det var ikke den nye skoleplattformen til Oslo-skolene.

Osloskolen startet høsten med en ny ikt- og læringsplattform. Skoleplattform Oslo består av fem hovedkomponenter; ny nettside, ny kontorstøtteløsning, ny læringsplattform og en ny portal for informasjon til ansatte, elever og foresatte - alt med en ny teknisk plattform i bunn.

Den nye plattformen skal ifølge et skriv fra Utdanningsetaten i Oslo kommune være «en fremtidsrettet løsning med oppgraderte systemer, som er bedre tilpasset skolehverdagen».

Men det var ikke realiteten da 80.000 Oslo-elever troppet opp til skolestart i forrige uke. Flere skoler kunne melde om at deler av løsningen ikke var blitt ferdig i tide.

Store endringer

– Dette er store endringer som innebærer fremskritt i funksjonaliteten til brukerne, sier Bjørn Marthinsen, Ikt-direktør ved Utdanningsetaten i Oslo kommune. 

Han forteller at arbeidet med den nye løsningen ble påbegynt for ett år siden. De gamle systemene var til dels utdaterte, og det var derfor nødvendig med en utskiftning av løsningene. Skoleplattform Oslo har nå overtatt funksjonaliteten som tidligere lå i InnsIKT og Fronter. Nå er det Office 365 og Itslearning som gjelder. Osloskolen håndterer driften av den nye plattformen, mens CGI leverer alle tjenestene, med unntak av Itslearning. 

– Hvordan synes du at overgangen har vært?

– Den har gått relativt bra. Skolene har fått tilgang til en rekke nye verktøy, og ytterligere forbedringer skal leveres i ukene som kommer. Vi visste at det var mye nytt for lærerne, men vi har hatt et godt planlagt innføringsløp i samarbeid med skolene, sier Marthinsen.

Ranselpost

Den nye plattformen har ikke gått like knirkefritt for alle. På en av Osloskolenes hjemmesider får foresatte beskjed om at "på grunn av overgangen til Skoleplattform Oslo vil ukeplaner og informasjon komme i papirutgaver som ranselpost inntil videre. Pålogging i Fronter for foresatte er ikke lenger mulig". 

Dette er også en realitet ved Sinsen skole. 

– De foresatte får ikke tilgang, så vi må finne alternative informasjonskanaler. Ranselpost er flittig brukt, sier Jan Petter Braathen, som er rektor ved skolen. 

– Hva synes Utdanningsetaten om at flere skoler må benytte seg av ranselpost?

– Det er ikke riktig. På torsdag åpner vi den nye informasjonsportalen for foresatte, men skolene kan også benytte nettsidene, e-post og SMS i kommunikasjonen med foreldrene, sier Ikt-direktøren.

– Hvorfor var ikke alt klart til skolestart?

– Forsvarlig gjennomføring av undervisning og eksamen gjør det nødvendig å ta sommerferien i bruk når så store endringer skal fortas for 100.000 elever og lærere. Itslearning, som er Osloskolens nye læringsplattform, lå klar fra leverandøren når lærerne kom tilbake fra ferie. Skolene har laget gode planer for hvordan de ulike verktøyene skal tas i bruk i tiden som kommer, forklarer Marthinsen.

Nye mailadresser

En annen utfordring i forbindelse med informasjonsutsendelse har vært e-posten. Frem til nå har det vært sendt ut kryptiske e-postadresser uten alias. Først på torsdag vil det lanseres en ny e-post løsning.

– Frem til torsdag har lærerne kun hatt e-postadresse uten alias. Nå vil de også få adresser med fornavn og etternavn. Marthinsen innrømmer at han har fått henvendelser fra flere lærere som sier at det ikke er ok at de foresatte ikke ser hvem e-posten kommer fra. 

Marthinsen forklarer at de ønsker å få til gode navnkombinasjoner, og at det har vært vanskelig å gi samtlige lærere nye brukernavn. Han forsikrer om at det likevel er mulig å sende e-post, men at aliaset ikke er der. 

"Nice to have"

– Det er synd at den nye plattformen foreløpig ikke virker slik den skal, sier rektor Jan Petter Braathen ved Sinsen skole. Han tror likevel at den nye portalen på sikt vil fungere bedre enn den gamle.

– Det er uheldig at den ikke fungerer, jeg vet det er lagt mye tid og krefter til. Når dette er oppe og går, er den bedre tilpasset dagens system, sier rektoren. 

Marthinsen forteller at man må prøve før man finner en optimal måte å bruke nye systemer på. Han mener det er litt som å hoppe i fallskjerm. 

– Man både gleder og gruer seg, og man vet at man vil møte bakken litt brutalt når man skal ta i bruk nye verktøy samtidig som man skal planlegge undervisningen og ta i mot nye elever. 

– Har overgangen gått som forventet?

– Ja, det vil jeg si. Skolene har vært flinke og planlagt dette godt. Vi er fornøyde med skolenes innsats. 

– Har dere planlagt godt nok?

– Jeg synes prosjektet har gjort en god jobb. Det er alltid mulig å peke på ting som kunne vært bedre. Tiden er en utfordring og skolestart er skolestart. Man må bestemme seg for at "nice to have" må vike for "must have", sier Marthinsen.  

Skole Og Utdanning