Utdanning i teknologisk diplomati

Utdanning i teknologisk diplomati

IBM har sett inn i spåkulen og funnet ut at bred forståelse for tjenester som leveres er en forutsetning for god forretning. Nå vil de utdanne flere innen området.

I stedet for å konsentrere seg om et produkt, ønsker IBM å se større på det. Gjennom det de kaller Services Sciences, Management and Engineering (SSME) ønsker de å utdanne fagfolk som kan løfte blikket og se på helheten ved tilbudet.

- Dette er ikke et konsept som IBM har utviklet alene. Men vi er de første til å opprette en egen skole for det, sier internasjonal leder for programmet i IBM, Jim Spohrer, til Computerworld.

Unngå skylapper
Tanken er at SSME skal være en ny innfallsvinkel til utdanninger rundt om i hele verden.

- I første rekke tar vi sikte på flere sertifiseringer. På sikt, for eksempel i en ti års periode, vil vi kunne se for oss at dette blir innlemmet i bachelor- og masterprogrammer, sier Spohrer.

LES OGSÅ: Ti på topp: Utdatert it-kompetanse

Gjennom utdanningen skal man for eksempel lære teknologer å tenke forretning og sosiale aspekter, mens forretningsfolk skal få kjennskap til teknologien og mulighetene som ligger i den.

- Vil du si at det er en diplomatisk tilnærming?

- Ja, det kan du si. Vi vil unngå at folk går med skylapper innen sitt område, sier Spohrer.

I startgropen
IBM har jobbet med dette i fire år internasjonalt, og i Norge har de snakket med Høgskolen i Oslo og BI i to år. Likevel er de ikke kommet så veldig mye lenger med å innføre det i Norge.

- Vi har en dialog med Høgskolen i Oslo, og vi ser for oss at det kan inngå i pensum på sikt, forteller Frode Tveit, som er en av de ansvarlige for programmet i Norge. Han håper likevel på at det vil kunne tilbys på BI neste år.

- Dette er begynnelsen på begynnelsen. Det tar tid å få det etablert som en vitenskap, sier Spohrer.

Rekruttering
- Bransjen kommer til å etterspørre folk med denne kompetansen. Likevel er det vanskelig å innføre hos studieinstitusjonene før man kan vise til noe konkret, som at bedrifter søker etter SSME-kompetanse i stillingsannonsene. Det er en høna og egget-problematikk, sier Spohrer til Computerworld.

Internasjonalt har IBM 550 personer med denne typen kompetanse, og det brukes rundt 150 millioner dollar i året på området i selskapet.

Skole Og Utdanning