Vil stenge nettet på skolen

Vil stenge nettet på skolen

Snart får lærerne på Oslos videregående skoler mulighet til å skru av internettilgangen i timene.

Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har løsninger på plass for å hindre elever i å gå på nett i timen, men Oslo henger etter, melder NTB.

- Lærere og rektorer ønsker seg en slik ordning for å få elevene til å konsentrere seg bedre, sier Patrick Stark, områdedirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune.

Enkelte skoler i Oslo skal nå prøve en ny løsning som lar læreren slå av nettet i timen. Går alt etter planen skal den rulles ut på alle de 27 videregående skolene i Oslo.

Forstyrrende nettbruk

Senter for IKT i utdanningen stiller seg skeptiske til løsningen.

- Man skal ikke tillate utenomfaglig aktivitet i timene, enten det er snakk om å være på Facebook eller å sende lapper. Det handler om å ha god klasseledelse og klare avtaler med elevene, sier Vibeke Kløvstad, kommunikasjonssjef i Senter for IKT i utdanningen.

Stark presiserer at tanken bak det hele ikke er å stenge internett, men å skape et bevisst forhold til digitale læringsressurser.

- Vi stenger ikke internett på skolene. Det som er viktig er å lære elevene nettvett. De må kunne finne og sortere informasjon, sier Stark.

Når det gjelder å stenge tilgangen til internett, så vil det være i spesielle situasjoner, som for eksempel under prøver.

- Lærere og rektorer ønsker seg denne muligheten som et verktøy. Det er ikke reaksjonære lærere det er snakk om her, de vil bare kunne bruke internet på riktig måte, sier Stark.

Han opplyser at det hovedsaklig er tre skoler som har vært pådrivere for tiltaket, og forsikrer om at skolene det gjelder er generelt langt frem når det gjelder IKT.

- De vet hva de spør om, sier Stark.

Bør satse på opplæring

Elev- og lærlingombud i Oslo, Sigve Indregard er skeptisk til å kutte internett i timene.

- Det er viktig at vi ikke lager en kunstig boble. Skolen skal være et miljø som ligner det i samfunnet ellers, sier Indregard til Computerworld.

Han påpeker samtidig at det viktige er likevel at læringen står i høysetet, og mener at reglene om nettbruk budre utformes av, eller i det minste i samarbeid med elevene.

- Min erfaring er at elevene er de mest erfarne når det gjelder hvilke deler av nettet som er nyttig, og hvilke som er forstyrrende, mener Indregard.

Slike begrensninger vil dessuten være lette å omgå for elever med teknisk innsikt, og de fleste har i tillegg internett på mobilene sine, påpeker han.

- Det er viktigere å jobbe med hvordan man bruker digitale verktøy i opplæringa enn å prøve å forhindre misbruk av nettilgangen, avslutter Indregard.

Skole Og Utdanning