Vismas største avtale

Vismas største avtale

Skal bygge skyløsning til norske skoler. Det er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Vigo IKS, fylkeskommunenes interkommunale selskap, har valgt seg ny skoleløsning fra Visma etter en omfattende anbudskonkurranse. Selskapet skal utvikle ny skybasert it-løsning for norske skoler, og kontrakten er den største enkeltkontrakten i Vismas historie, ifølge en pressemelding.

Verdien er på omlag en halv milliard kroner over ti år.

Forenkler skolehverdagen

Løsningen skal «forenkle skolehverdagen, arbeidsprosesser og kommunikasjon i skolesektoren», som det heter fra Visma. Som en del av løsningen vil også hundretusenvis av foreldre og foresatte kunne bruke løsningen i samhandlingen med lærere og skole, inkludert mulighet for kommunikasjonen med kontaktlærer eller andre i sanntid.

- Visma har etter vår oppfatning dokumentert den beste gjennomføringsevnen, og lagt frem en prosjektplan og organisering som gir det beste grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet, sier Brynjulf Bøen, daglig leder i Vigo IKS.

Visma Flyt Skole skal fra starten benyttes av alle videregående skoler i Norge, inklusive privatistutdanningen, voksenopplæringen og fagskolen, og hele grunnskolen i Oslo. Målet er å implementere løsningen Visma Flyt Skole i 2017, og Visma skal også stå for både utvikling, leveranse, vedlikehold og drift.

Totalt sett betyr dette at Visma Flyt Skole brukerbase på rundt 500 skoler, 350.000 elever, 35.000 lærere og 8000 administrativt ansatte.

Satser på skole-it

Den nye løsningen erstatter et solid knippe på ni ulike og lokalinnstallerte programmer og applikasjoner, og skal i stor grad effektivisere og forenkle en rekke administrative prosesser, fra opptak av elever til nytt skoleår, søknad og søknadsstatus, til timeplanlegging og oppfølging av ansatte.

Slik kan skolen få anledning til å bruke mer tid på selve kjerneoppgaven, som er faglig og sosial utvikling av hver enkelt elev, mener Visma.

Kontrakten med Vigo IKS har ikke bare høy verdi, den markerer også et gjennombrudd for Vismas satsning på skole-it.

Selskapet leverer allerede administrasjonsløsninger til grunnskoler i 60 norske kommuner. Med Vigo-kontrakten i boks, ser Visma dessuten utover Norges grensen, og mulighet til å selge løsningen inn til videregående skoler i Sverige og Finland, ifølge Dagens Næringsliv.

- Det er en stor og særdeles viktig oppgave Visma nå tar fatt på. Vi er ydmyke, motiverte og veldig glade for å få muligheten å utføre dette viktige prosjektet sammen med Vigo IKS. Vi gleder oss til å kunne bidra med noe av det viktigste i samfunnet, nemlig å tilrettelegge for den underliggende kunnskapsutviklingen for fremtidens generasjoner gjennom et digitalt løft i skolen, sier Jan Ivar Borgersen, administrende direktør i Visma Offentlig.

Skole Og Utdanning