Skolene står alene på it-fronten

I Asker utvikler de ett undervisningsnett for alle skolene. Formelen for å lykkes med it i skolen, er at skolene i kommune samarbeider, mener de ansvarlige i kommunen.
Anders Fosen er ikt-konsulent og prosjektansvarlig for undervisningsnett i Asker kommune.

-- Alt for ofte ser vi at de enkelte skolene i Norge er overlatt til seg selv i it-spørsmål. Dette gir et svært ulikt tilbud til elever innen samme kommune, og det gir en uforholdsmessige dyr og tungvint it-satsing i skole-Norge. Nøkkelen til en billigere og mer suksessrik utvikling er koordinasjon på kommune-nivå, mener Fosen.

De jobber med samme plan i Nøttørøy og Kvam, kommuner som Asker har kontakt med. Men også i Tromsø har de gjort det samme. Parallelt med Asker, og uvitende om deres likelydende prosjekt.

-- Jeg tar dette som nok et lite innspill om at vi er på rett vei, sier Fosen.

Satser på helhet

I Asker kommune bygger de et helhetlig nett for elever og lærere i grunnskolen. De har et undervisningsnett som skal fungere som primærnettet til både lærere og elever.

-- Vi ønsker at våre elever skal være dyktige it brukere før overgang til bla videregående utdanning. Etterhvert ser vi muligheter for å involvere de videregående skolene også. Plattformen handler om enhetlig teknisk struktur på alle skolene. Samtlige pc-er klargjøres sentralt før de pushes ut til skolene. Nettet og pc-ene skal fungere.

Ifølge Fosen reduseres hærverk og surr på pc-ene fra elevenes side til ned mot null når systemene og maskinene virker som de skal. Da blir det mindre plunder og heft for lærerne, og de som jobber med it i skolen kan fokusere mer på innhold, og mindre på pc-er som henger.

Dra ledelsen med

I Asker-skolen er det gjennom de siste tre årene jobbet med å legge til rette for en helhetlig, god infrastruktur. I samarbeid med it-avdelingens sektoransvarlige for skole, Geir Graff, og i ulike grupper, er det lagt ned et møysommelig arbeid for å bevisstgjøre ledelsen i kommunen og rektorkollegiet.

Politikere er også underholdt med foredrag om potensialet i god it-infrastruktur. Resultatet er en ikt-strategi for undervisningsnett som tar høyde for krav til løsninger gitt av sentrale myndigheter. Dette har i neste omgang gitt midler til handling.

I 2004 har Fosen oppnådd at de har gått fra 1 til 3 stillinger i det de gjerne vil kalle askerskolen.no. De har også fått en million å rutte med for å oppgradere nettverk og maskinpark.

-- Jeg er ikke så interessert i å telle pc-er eller antall hoder pr. pc. Jeg er mye mer opptatt av å fokusere på at elevene skal ha pc-er som virker og er tilgjengelige når de trenger dem. Derfor er det ikke gitt at et generelt forholdstall mellom elever og pc-er, eller lærere og pc-er er en god måte å måle vellykkethet på, sier Fosen.

Ledelsen på laget

Dette understøttes av den store undersøkelsen fra ITU som nylig ble publisert. ITU er departementets fagenhet for it-satsing i norsk skole, og er knyttet til Universitetet i Oslo.

I tillegg mener han det er helt nødvendig å få med seg kommunens ledelse.

-- En plan for it-satsing i skolen må forankres i kommunens ledelse. Først da kan man få de nødvendige forpliktende vedtak og satsing som gjør at man kan få dette til, sier Fosen.

I Asker er det gått mange runder og arbeidet aktivt med å involvere sin egen ledelse, og resultatene har ikke latt vente på seg.

-- I dag er undervisningsnett og it-satsingen i askerskolene felleseie på topplan. Det gir sikkerhet i satsingen, en administrativ sett svært kostnadseffektiv bruk av ressursene, og it-krefter på de enkelte skolene kan fokusere mer på innhold, og mindre på teknologi, poengterer Fosen.

Eksamen

I år skal Asker-skolen gjennom et forsøksprosjekt når det gjelder å tilby pc i eksamenssituasjon. I år er det et forsøksprosjekt, neste år skal det bli alvor.

For noen uker siden la ITU frem en situasjonensrapport for it-satsingen i den norske skolen. Skuffende nok kunne de rapportere om god pc-dekning, men lav bruk.

Et element rapportskriverne la vekt på er at skolen også må se på selve eksamenssituasjonen. Først når pc-en reelt er integrert i undervisningen fra a til å, vil nytteverdien av verktøyet bli reelt, skriver ITU.

Selv om Asker kommune bygger et enhetlig undervisningsnett, overlater de en rekke beslutninger til skolene selv, og er helt åpne for mangfold.

-- Noen satser på bærbart til elevene, noen på tynne klienter, atter andre har ulike maskinpark. Det viktige er at de er satt sammen på en lik måte med lik teknologisk plattform, og at de er koblet mot primærnettet.

For å få til sin satsing har Asker samarbeidet nært med Microsoft på programsiden og Snorre Data som en lokal østlandsbasert maskinvare leverandør på den andre siden.

-- For oss har det vært en god ting å ha et nært og godt forhold til våre leverandører. På noen områder er vi langt fremme, og våre leverandører drar også nytte av samarbeidet med tanke på sin egenutvikling og markedssituasjon, mener Fosen.

It-veiledere

På de ulike skolene i kommunen er det egne it-veiledere. Det er stort sett pedagoger med ansvar for å håndtere de tekniske løsningene. Etter planen skal it-veilederne få nødvendig kursing for å kunne håndtere serverne som er plassert ut på alle skolene.

-- Dette løser vi ved en tilpasset kurspakke satt sammen av 7 ulike kurs, i regi av Crayon, Microsoft og utvalgte it-folk tilknyttet skoler rundt om i landet og for vår del ved å involvere veilederne når vi implementerer løsningene på skolen.

-- De har ofte bare 2-4 timer i uka til å gjennomføre sitt ansvar på, skal dette fungere er det desto viktigere med felles plattform og en sentral driftsenhet som kan ta de største løftene, mener Fosen.

Ideelt bør en skole med 300 elever og 40-60 lærere disponere en 50 prosent stilling til it-formål. Slik kan man utnytte løsningene best for bla å frigjøre tid til undervisning. Fosen har selv barn i osloskolen, og han kjenner nabokommunen Bærum relativt godt.

-- I begge disse kommunene har man brukt til dels mye penger på utstyr, og lagt opp til desentral skolevis it-satsing. For meg ser det også ut til at det etterhvert dukker opp problemer med skolesatsingen i begge kommuner. En felles driftssatsing og en sentral plan kunne ha hjulpet begge videre, tror Fosen.