Skolenettet blir bedre

Skolenettet.no inngår som et sentralt tiltak i handlingsplanen for ikt i norsk utdanning.

Det inngår i innsatsområdet "Pedagogisk tilrettelegging" og er en satsing som gjennomføres i regi av Læringssenteret. UFD har fått utarbeidet en analyse av Skolenettet.no i form av et problemnotat.

I et notat går det frem at Skolenettet har mye kvalitativt godt digitalt innhold som tilbys grunnopplæringen, trafikken på Skolenettet har økt betydelig fra høsten 2002 og samarbeidet mellom Skolenettet.no og utdanningsportalen utdanning.no må intensiveres og systematiseres.