Skolevalg på nettet i 2005

Skolevalg på nettet i 2005

Stortingsrepresentant, Ulf Erik Knudsen fra Fremskrittspartiet kommer med et offensivt utspill om nettvalg. Han mener skolevalgene er et godt teststed å starte.

Allerede ved lokalvalget i 2007 tror han velgerne vil kunne stemme fra sin egen pc.

I forslaget som Knudsen har fremmet overfor Stortinget heter det at målet med forsøkene i neste års skolevalg bør være å kunne «gjennomføre slik elektronisk stemmegivning ved valget i 2007».

Om tre år skal velgerne altså kunne sitte hjemme i sin egen stue og avgi stemme på pc-en, mener Knudsen og de andre bak forslaget.