Skreddersøm fra studenter

Skreddersøm fra studenter

Studenter ved Høgskolen i Sarpsborg skreddersyr operativsystemer til mobile dataenheter.
Studenter ved dataingeniørlinja på Høgskolen i Sarpsborg "skreddersyr" operativsystem til mobiltelefoner, pda-er og andre små computer-baserte enheter - såkalte embedded systems.

Fire avgangsstudenter har som hovedprosjekt å skreddersy operativsystem til små-/håndholdte computer-enheter. Prosjektet går ut på å benytte en "singel board computer" (SBC) mot en GPS-mottaker, for å teste ut funksjonalitet og ytelse til forskjellige sanntids operativsystemer. Resultatet av dette prosjektet skal bli en brukermanual og et pilotsystem som skal kunne brukes i undervisning om innfelte systemer (embedded systems) på skolen.

Et "embedded system" er en kombinasjon av maskinvare og programvare designet for å utføre en spesiell funksjon, det betyr at systemet er designet og tilpasset et bestemt bruksområde.

Både maskinvare og programvare kan være basert på standard pc-teknologi, men er i mange tilfeller spesielt utviklet for oppgaven som skal løses. Det er et nytt satsingsområde på skolens dataavdeling, og innebærer derfor også at studentene selv må innhente nødvendig kunnskap om slike systemer, og om hvordan de ved bruk av avansert dataverktøy skal kunne utføre oppgaven.

Studentene benytter Microsoft sitt operativsystem og utviklingsverktøy Windows CE.net, og operativsystemet og utviklingsverktøyet Qnx.