Skremt til handling

EDB Teamcos løsning for kontinuerlig tilgjengelighet vakte i juni oppsikt på et seminar i London. På de tradisjonelle banksystemene garanterer EDB Teamco at det maksimale driftsavbruddet er to timer.

Sparebanken Nor ble imponert. Et maksimalt driftsavbrudd på to timer fikk banken til å gå inn for EDB Teamcos løsning som første virksomhet. Siden har flere banker kommet til og enda flere er interessert.

-- Vi har utviklet en kontinuitetsløsning for de mest forretningskritiske. I første omgang er det banker, men også private virksomheter forstår behovet, sier Steinar Mathiassen, direktør for infrastruktur i EDB Teamco.

Dobling

I den forbindelse er dobling en forenklet betegnelse på kontinuitetsløsningen. "Dobbelt, dobbelt" er en bedre betegnelse med fire systemer som alle kjører løsningene. Fysisk kopi av dataene, logisk kopi av dataene og tilsvarende kopier på en avstand av over 20 kilometer gjør at EDB Teamco har tatt høyde for de mest ekstreme situasjonene.

-- Vi kan lage en SLA-avtale på hvilket som helst nivå, fremhever Steinar Mathiassen.

SLA (Service Level Agreement) er en avtale som regulrerer kundeforholdet. I dag er det vanlig med 4 - 24 timer før systemene garanteres tilgjengelige etter et havari. De to timene i den nye avtalen er for å sikre at alle data er ajour og fagfolkene er klare til å betjene reserveløsningen. Ajourføringen gjelder oppdatering av nødvendige banktransaksjoner.

-- Speiling er basis for de nye raske løsningene, forklarer Steinar Mathiassen.

I løsningen inngår det at det tas speil både på driftsanlegget på Skøyen og i fjellanlegget som tidligere ble betegnet Osikan, men som heretter skal hete Powersite. Et speil er en fysisk kopi av data. Data skrives dermed fire ganger.

Først etter at EDB Teamco hadde fått to uavhengige fiberoverføringer mellom Skøyen og Powersite ville driftssentralen introdusere den nye kontinuitetsløsningen. I hver fiberoverføring er det doble kabler. I daglig bruk er det bare en overføring som benyttes, men graves den over, kobles den andre inn automatisk.

-- Vi har "HA-løsning" på bygningsnivå i fjellanlegget og på Skøyen mellom to datahaller, understreker Steinar Mathiassen. "HA-løsning" står for High Availability som for Fellesdata betyr to separate systemer som kjører applikasjonene.

Forventning

Datamaskinene er sikret strøm fra uavhengige strømforsyninger og vil bli støttet av nødstrømsbatterier ved feil på strømforsyningen. Ved lengre strømbrudd starter dieselgeneratorene som sikrer strømtilførselen via spenningregulatorer.

For ytterligere sikkerhet av data tas øyeblikkskopier (Snapshot). Hensikten er å benytte den tredje kopien for testformål. Dermed kan testing ødelegge øyeblikkskopien uten at det går ut over sikkerheten.

Dagens løsning med parallelle driftsanlegg gjør at det tar ett døgn før en reserveløsning kan overta. Det skyldes at alle transaksjonene samles opp for ajourføring om natten, et driftsmønster bankene valgte for mer enn 20 år siden.

Nettbank og automatiske løsninger har skapt en forventning om 24 timers tilgjengelighet. Feil som oppstår blir lett veldig synlige. Det er tabben i august for ett år siden hvor data ikke var ajour på mange dager og katastrofen 11. september som har fått EDB Teamcos kunder til å fokusere sterkere på sikkerhet.

-- I 1989 ble den første nøddriftsløsningen etablert med et senter på Skøyen og et i Horten. Den var optimal, men har for lang oppstartstid i dag, forklarer seksjonsleder Olav Burås i EDB Teamco.

For stormaskin

Den nye løsningen benytter S/390 XRC (Extended Remote Copy) hvor andre leverandører enn IBM har levert deler, eksempelvis lagringssystemer fra Hitachi Data Systems. Løsningen var klar 15. februar. Den 28. februar ble det foretatt midtukeoppgjør som gir mindre spillerom for feil enn når oppgjøret skjer i løpet av en helg. Deretter ble det testet brudd klokken 09.00 og 00.50. Det første påvirker brukerne, det andre de viktigste periodiske ajourføringene. Sparebanken Nor som første kunde, kjørte test 3. april.

-- Løsningen har gått kontinuerlig siden 24. februar. Det er basis kjernesystemer med reskontro, utlån, innlån og arkiv som inngår i den nye kontinuitetsløsningen. Terskelen er mye lavere i dag for å ta i bruk løsningen, påpeker Olav Burås.

Systemene overvåkes derfor døgnkontinuerlig i det nye operasjonssenteret på Skøyen. Kundehenvendelser støttes av et kundesenter slik at kunder som Harrald A. Møller, kan betjene sine kunder (forhandlerne) på en bedre måte.

Overvåkning er nødvendig med 3.000 tjenestemaskiner som bruker Unix eller Microsoft NT/W2K, 18 stormaskiner med totalt 11.000 MIPS (millioner instruksjoner per sekund) bearbeidingskapasitet, 140 TB lagring og 450 TB data i magnetbåndbiblioteker. 20.000 brukermaskiner administreres av EDB Teamco. Mer 1,5 millioner brukere er tilkoblet maskinparken.