Skriker etter folk med nettverkskompetanse

Skriker etter folk med nettverkskompetanse

I 2008 vil Europa mangle en halv million mennesker med nødvendig kompetanse om datanettverk. Norge alene vil mangle 5.700 personer, om utviklingen fortsetter.

Dette kommer frem i en omfattende studie gjort av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Cisco Systems.

Undersøkelsen er den første omfattende europeiske studien i sitt slag siden it-bransjen opplevde et sterkt fall i år 2000, ifølge en melding fra selskapet. Tallene er hentet fra 31 land, og mer enn 950 sentrale beslutningstakere i europeiske virksomheter, EU-kontorer, OECD og Europaparlamentet.

Funnene viser at mangelen kan få omfattende konsekvenser for europeisk næringslivs konkurranseevne, samtidig som EU-kommisjonens målsetning om sterk økonomiske vekst basert på ikt vil møte motstand.

Viktig for samfunnsoppgaver

Det gjennomsnittlige gapet mellom kompetansen hvert europeisk land har til rådighet nå og deres reelle behov i 2008, vil ifølge IDC være på 15,8 prosent. De individuelle variasjonene er imidlertid store. Mangelen vil være størst i store deler av Øst-Europa og Tyrkia med et gap på over 20 prosent.

- Undersøkelsen dokumenterer forventet mangel på 12 prosent i forhold til behovet for nettverkskompetanse i Norge i 2008, sier administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco Systems Norge.

Flere analyser, blant annet fra EU, peker på at 40 prosent av all produktivitetsøkning i samfunnet frem til 2010 vil komme fra innføring av nettverksstøttede arbeidsprosesser.

- Skal Norge makte å frigjøre ressurser til viktige samfunnsoppgaver, for eksempel innen helse og omsorg, er vi avhengige av å hente ut nødvendig produktivitetsvekst i alle deler av samfunnet. Tilgang på tilstrekkelig nettverkskompetanse vil være derfor avgjørende for å løse slike viktige samfunnsoppgaver i Norge. Her har både næringsliv og myndigheter et klart ansvar, sier Myrland.

Ond sirkel

Myrland legger vekt på at det markedet etterspør er sertifisert kompetanse.

- Slik utdanning skjer i privat sektor som dekker endel, men ikke alt, sier han til Computerworld.no.

- Du sier at næringsliv og myndigheter har et klart ansvar. Hva gjør dere?

- Vi har et utdanningsprogram kalt Cisco Network Academy Program som vi tilbyr utdanningsinstitusjoner, men det er få offentlige skoler som har tatt imot et slikt tilbud. Min vurdering er at er at flere burde ta inn dette tilbudet eller tilsvarende i sitt utdanningstilbud, både i videregående og på høyskoler.

Myrland sier han forstår at det er skepsis rundt dette på grunn av sammenblandingen av børs og katedral.

- Man kan være redd for å bli beskyldt for å opptre på vegne av Cisco, jeg kan forstå det, men da bør man jo komme med et alternativ.

Myrland legger til at man i dag har mangel på sertifisert kompetanse, og derfor driver og rekrutterer fra hverandre.

- Men det er jo ingen langsiktig løsning, og det er med på å drive lønningene oppover.

Blir stadig viktigere

Mangel på nettverkskunnskap vil svekke virksomheters evne til rask omstilling og evne til å ta i bruk nye løsninger som øker konkurranseevnen. Næringslivet kan dermed svekkes til fordel for virksomheter fra andre land, noe som vil påvirke økonomisk vekst, går det frem av rapporten.

Kunnskapsgapet er alvorlig tatt i betraktning at 60 prosent av de spurte organisasjonene mente datanettverket var helt sentralt for virksomhetens drift og samarbeid med omverdenen, mens 89 prosent svarte at nettverket som infrastruktur bare ble viktigere i fremtiden.