Skriv fortere med ord-grafitti

Skriv fortere med ord-grafitti

ALMADEN: Ved å dra pekepinnen over et skjermbasert tastatur blir skrivehastigheten like rask som ved bruk av vanlig tastatur.

Å skrive på en digital assistent (pda) eller en Tablet pc uten tastatur er tungvint. Hverken håndskriftgjenkjenning, tasting på skjermbasert tastatur eller ulike former for karakterbasert grafitti (forenklede tegn som representerer bokstaver og tall) gir samme skrivehastighet som et vanlig tastatur i full størrelse.

Dette var utgangspunktet da den svenske doktorgradsstudenten Per-Ola Kristensson i samarbeid med IBM startet utviklingen av en løsning for "ord-grafitti". Sammen med sin veileder Shumin Zhai har Kristensson laget et system hvor ord representeres av pekepinnens bevegelse på skjermen.

Grafitti

Systemet likner på Palms grafitti for enkelt-tegn. Men Kristensson utnytter det skjermbaserte tastaturet alle mobile terminaler med trykkfølsom skjerm er utstyrt med. Ord skrives ved at pennen, eller stylus, dras mellom bokstavene som tilsammen utgjør ordet.

Når pennen løftes avsluttes ordet og sjekkes mot en ordbok.  

Med tastaturet i bakgrunnen er det ikke nødvendig å huske noe som helst. Om ønsket kan også det programvare-baserte tastaturet reorganiseres for å effektivisere skrivingen.

- Løsningen vi har laget er ment å skulle erstatte all tekst-skriving for mobile enheter, sa Kristensson til Computerworld under et besøk på IBM Research Center i Almaden sør for San Jose i California sist uke.

Raskt

En skulle kanskje tro at det ikke ville være raskere å dra pekepinnen over skjermen enn å bruke den til at taste inn bokstavene på "skjerm-tastaturet". I realiteten viser forsøk at brukere med Kristenssons metode oppnår tilnærmet samme skrivehastighet som ved bruk av vanlig tastatur. "Tapping" på skjermen er langt fra like effektivt.

Hele 60 til 70 ord per minutt er oppnådd i forsøk. Men 40 ord i minuttet er mer vanlig.

- Hastigheten blir den samme som ved "avslappet" touch på tastaturet, sier svensken som studerer ved Linköping Universitet når han ikke hospiterer ved IBMs forskningslaboratorium i Almaden.

Kan lastes ned

Metoden har fått navnet SHARK (ShortHand Aided Rapid Keyboarding). Programvaren er skrevet i Java og kan dermed installeres på de fleste typer mobile terminaler. Kristensson og IBM, som har patentert løsningen, er i samtaler med flere produsenter. Men de vil ikke si hvem som ligger an til å ta SHARK i bruk først.

Programmet er allerede blitt blant de mest populære på IBMs nedlastingssider Alphaworks. SHARK finnes på www.alphaworks.ibm.com/tech/sharktext