Skrivere for 50 millioner kroner

Samtlige 500 kontorer i Rikstrygdeverket får nye skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Lexmark. Kontrakten har en verdi på 50 millioner kroner.
Rikstrygdeverket har inngått en avtale med Bravida om å levere Lexmark-skrivere til 500 kontorer i alle landets kommuner. Avtalen har en verdi på 50 millioner kroner, og antas å være den største skriveravtalen i Norge i 2003, skriver Lexmark i en pressemelding.

Trygdeetaten produserer 75 millioner utskrifter årlig.

-- Rikstrygdeverket har driftssikkerhet og utbyggbare produkter som viktige kriterier. Nettopp derfor er det hyggelig at Lexmark ble valgt, sier administerende direktør Terje Wenner i Lexmark Norge

Skriverne som skal installeres er forskjellige varianter av høykapasitets farge- og mono-lasere. Endelig antall maskiner er ennå ikke avklart.

Med denne avtalen bytter Rikstrygdeverket ut forrige generasjon Lexmark-skrivere som ble installert for cirka seks år siden.

Utstyret skal installeres av Bravida som også skal ivareta teknisk service.