Skuffelse i HP

Skuffelse i HP

HP tapte slaget om EDB Business Partner. Men anser ikke krigen som tapt.

HP ble ikke valgt til å gå i sluttforhandlinger med Telenor og EDB om blandt annet den forestående teknologikonsolideringen. HPs administrerende direktør Frode Haugli har følgende kommentar til Telenor og EDB Business Partners valg av leverandør, i en pressemedling fra selskapet.

-- Vi tar beslutningen til etterretning. Selv om HP ikke skulle bli valgt denne gangen, kommer vi til å dra nytte av den kunnskapen og de erfaringene vi har fått gjennom denne prosessen. Jeg ønsker å gi honnør til Telenor og EDB, som hele veien har hatt en ryddig prosess. Vi i HP kommer uanfektet av denne beslutningen til å fortsette og jobbe på løpende prosjekter vi har sammen, sier Frode Haugli og kommenterer også den generelle tilstanden i it-markedet.

-- Jeg tror ikke denne enkeltavtalen kommer til å gjøre vesentlige endringer på den generelle markedsutviklingen for de to store it-leverandørene i Norge. Vi har ambisjoner å fortsette å vokse, og øke avstanden til IBM.