Skuffende Telecomputing-samarbeid, mener IBM

Skuffende Telecomputing-samarbeid, mener IBM

IBM konstaterer at samarbeidet med Telecomputing ikke har svart til forventningene.
I februar i fjor inngikk IBM og Telecomputing et samarbeid hvor de to selskapene skulle fore hverandre med kunder. IBM skulle henvise smb-kunder som ønsket å outsource it-driften til Telecomputing, mens Telecomputing forpliktet seg til å drifte disse kundene på en plattform levert av IBM.

Jørn Ilje, direktør for fremtidige markeder i IBM, mente Telecomputing passet som hånd i hanske med IBMs mål om større tilstedeværelse i smb-markedet.

-- Det ligger nitidig planlegging bak denne beslutningen. Vår visjon er "Ebusiness on demand". Samarbeidet med Telecomputing støtter opp om denne strategien og er en snarvei for oss. Istedenfor å bygge opp asp-kompetansen mot smb-markedet selv, kan vi nå benytte oss av Telecomputings sterke stilling på området. Vi ville brukt lengre tid på å komme inn i smb-segmentet på egen hånd, uttalte Ilje den gang.

Vanskelig samkjøring

Nå forteller salgsdirektør Asbjørn Søgstad at samarbeidet ikke har vært så fruktbart som man håpet.

-- Det har vist seg vanskelig å samkjøre salgsbiten i samarbeidet med Telecomputing. De ligger i nedre del av smb-segmentet og har et litt annet fokus enn oss, sier Søgstad.

Han slår fast at samarbeidet står ved lag, men at det sjelden får praktiske konsekvenser.

-- Det er ikke til å legge skjul på at avtalen ikke har svart til forventningene. Nå er det mer snakk om et lett samarbeid når anledningen byr seg, konstaterer Søgstad.