Skuffet over Min Side-utsettelse

Dataforeningen etterlyser en klar it-politikk fra fornyingsminister Heidi Grande Røys.

- Det er svakt at det første it-utspillet fra fornyingsminister Heidi Grande Røys er å utsette Min Side, uttaler Dataforeningens leder Kjell Rusti.

- Selv om Dataforeningen har faglig forståelse for at en løsning som Min Side må testes grundig, etterlyser vi fortsatt en klar it-politikk fra Røys. Nå må hun sette av tilstrekkelige ressurser og tid for å få dette systemet på luften, sier Rusti i en pressemelding.

Eget it-direktorat 
 
Dataforeningen mener fortsatt at et eget it-direktorat ville bidratt til en bedre kontinuitet i det offentliges holdning til og utnyttelse av it, uavhengig av statsråder som kommer og går.
 
Fornyingsdepartementet bør også være like opptatt av borgernes it-kunnskap som av kvaliteten på Min Side, skriver DND i pressemeldingen.
 
- Hvor stor innsats legger man i å forberede borgerne kompetansemessig på å bruke Min Side? Settes det opp pc-er på alle biblioteker, der borgere uten pc hjemme kan benytte tjenesten?, spør Rusti.
 
- Fornyingsministeren har i forbindelse med Min Side-lanseringen en gyllen anledning til å bidra til kompetanseheving for Norges e-borgere, mener han.