Skulle gått i null -- tjente enorme penger

Telenor tjener grovt på monopoltjenestene. I fjor tynte selskapet sine konkurrenter for 2,4 milliarder kroner mer enn de har anledning til.
Til sammen har Telenor krevd inn 6,1 milliarder kroner utover en lovlig fortjeneste på 13 prosent for teleregulerte tjenester de tre siste årene.

-- Det er oppsiktsvekkende at dette får gjenta seg år etter år uten at myndighetene griper inn. Det skaper uklarhet om regelverket og håndhevingen av dette, sier daglig leder Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Han sammenlikner reaksjonsmønsteret med med en fartssynder som blir tatt i 150 km/t i 80-sone uten at politiet griper inn.

Selvangivelse

Tidligere denne uken fikk Post- og teletilsynet (PT) Telenors årlige lovpålagte ONP-rapport for 2001. Rapporten er basert på konkurransereglene for telesektoren (open network provision).

Der kunne saksbehandlerne lese at Telenor i fjor tjente 2,4 milliarder kroner for teleregulerte tjenester som samtrafikk, leide linjer, transport og eie av sentraler. I prinsippet skulle resultatet vært null kroner.

-- Telenor har en for høy og urettmessig lønnsomhet. De dokumenterer for all verden at de tar en langt høyere fortjeneste enn ONP-reglene tilsier, sier Aarønæs.

Pyntet på resultatet

Telenor oppnådde i fjor et resultat på 10,3 milliarder kroner av en omsetning på 40,6 milliarder. Uten ekstraordinære gevinster, verdinedskriving og restruktureringskostnader ville selskapet fått et negativt resultat på 400 millioner kroner.

Uten de urettmessige intektene som blir avdekket i ONP-rapporten ville selskapet måtte leve med 2,4 milliarder kroner i styggere

resultat. Aarønæs leverte tidligere i år en lønnsomhetsanalyse for det norske mobilmarkedet. Den viser at konkurrentene som følge av Telenors (og Netcoms) høye samtrafikk- og termineringspriser ikke tjener penger.

-- Det skjer mens Telenor åpenbart tjener grovt på deres trafikk, sier Aarønæs.

Ingen tilbakebetaling

Som dominerende aktør i det norske telemarkedet skal Telenor ta kostnadsbaserte priser av konkurrenter som benytter deres nett. Dette skal bidra til å fremme konkurransen.

Inntektsstrømmen dokumenteres i den årlige ONP-rapporten, som er grunnlag for PTs vurdering av Telenors priser og eventuelle krav om prisreduksjoner.

-- Tallene viser at Telenor har høy avkastning. Isolert sett tyder dette på Telenors priser ikke er kostnadsorienterte, sier seniorrådgiver Tomas Myrbostad i PT som uttaler seg om trafikken i gsm-nettet, hvor eksta-avkastningen er på 738 millioner kroner.

PT har ikke vurdert innholdet i rapporten, men har bedt om en forklaring. PT har foreløpig ikke stilt krav om tilbakebetaling av urettmessig høye samtrafikkpriser tidligere noe mange finner merkelig.

Det er ikke klart om PT har rett til å kreve at Telenor betaler tilbake urettmessige inntekter. Avdelingsdirektør Torsten Olsen sier at PT enn så lenge ikke har funnet det formålsstjenlig å kreve pengene tilbakebetalt. Aarønæs er forbløffet.

-- Det burde vært som med strømregningen. Et alternativ burde være å avregne ved årets slutt mot kostnader for å få balanse i regnskapet, sier han..