--Skummelt avhengighetsskapende

--Skummelt avhengighetsskapende

Forsker Kalle Gjesvik ved Universitetet i Tromsø, hevder visuell kommunikasjon over internett er like avhengighetsskapende som vanlig rus.
--Andelen prosent som beveger deg over i totalavhengighet når det gjelder chatting på nett, er nøyaktig den samme som hos rusmisbrukere, nemlig åtte prosent, sier Gjelsvik.

Han advarer mot tendensen til den økte internettbruken og strekker konsekvensene så langt som til skilsmisse og arbeidsløshet.

Innrømmer avhengighet

-- Det er som med alkohol- og narkorus. En begynner gjerne i det små, i trinn en. Veien til trinn tre hvor en blir totalavhengig på en måte som gjør at en glemmer alt annet, er imidlertid ikke så veldig lang, sier Gjesvik.

Forskerens bygger påstanden på en undersøkelse han foretok for fire år siden.

-- Jeg tok utgangspunkt i 100 MSN Messenger-brukere i alderen 25- 40. Ikke en av disse var negative eller bekymret over at de brukte en stor del av tiden til nettchat. Samtidig omtalte de seg selv som hekta. De fleste greide styre bruken og stoppet da de entret fase to. Men at åtte prosent gikk over i fase tre og ble totalt avhengige, er et faresignal, mener forskeren.

Mørke betroelser

Ifølge Gjesvik er det gjerne de mørkeste hemmeligheter som blir betrodd over nett.

-- Folk blir godkjent uansett hvem de er og finner trygghet i å chatte med fremmede, gjerne mens de ser hverandre på skjermen. De som beveger seg videre til trinn tre, befinner seg på nettet nesten døgnet rundt og glemmer omgivelsene rundt seg. Følgene blir at de står i fare for å miste både jobb og ektefelle. Samtidig som de viser tegn til misnøye og agressivitet, fortsetter Gjesvik.

Avhengighetsforskeren fant det svært interessant at prosentandelen som beveger seg over til å bli total hekta er den samme som for narkotika og alkohol.

-- Det signaliserer at man bør være meget bevisst. Internetttjenestene kan gå så langt at de erstatter sosiale sammenhenger for mange på en måte som gjør at de glemmer livet utenfor nett. Det er en skremmende utvikling og kan bli et problem på sikt. Økningen i webkamerabruken vil heller ikke akkurat bidra til å døyve denne tendensen, sier Gjesvik.