Skyer på Yahoo-himmelen

Skyer på Yahoo-himmelen

Til tross for en dobling av bunnlinjen i 2010, sliter Yahoo fremdeles med klare utfordringer på inntektssiden.

Mens resultatet utviklet seg positivt i fjerde kvartal, melder søkemotorselskapet Yahoo samtidig om klare utfordringer på inntektssiden i perioden som ble avsluttet 31. desember.

Dobler til 312 millioner

Yahoos kvartalsomsetning falt til 1,53 milliarder dollar, ned 12 prosent fra tilsvarende periode året før. Samtidig viser bunnlinjen et nettoresultat som mer enn doblet seg til 312 millioner dollar, tilsvarende 24 cents per aksje.

På årsbasis falt selskapets inntekter til 6,32 milliarder dollar i 2010, ned fra 6,46 milliarder dollar ett år tidligere.

Nettoresultatet er imidlertid mer enn doblet i løpet av året, til 1,23 milliarder dollar. Det tilsvarer en fortjeneste på 90 cents per aksje.

Taper mot Google

Den største utfordringen omsetningsmessig ser ut til å ligge på det området hvor erkerivalen Google er på sitt beste, nemlig søkeannonsering. Bruttoinntektene innenfor dette området ble redusert med 27 prosent til 640 millioner dollar i kvartalet. Innenfor visningsannonsering, et område hvor Yahoo er ansett å stå sterkere, steg inntektene med 14 prosent til 635 millioner dollar i periden.

Svakere fremtidsutsikter

Samtidig som regnskapet taler sitt språk om utfordringer på deler av salgssiden, går selskapet også ut med en nedjusterte retningslinjer for ventet utvikling i første kvartal 2011. Estimatene viser at selskapet regner med en omsetningen et sted mellom 1,15 og 1,23 milliarder dollar, godt under forventningene til første kvartal 2010 som lå på 1,59 milliarder dollar.

Sparker nye 140 mann

Før jul kvittet Yahoo seg med 650 mann. Før frigivelsen av de første kvartalsresultatene, annonserte selskapet at ytterligere 140 stillinger skal slankes vekk på global basis, ifølge Idg News. Per 31. desember i fjor var det 13.600 ansatte i Yahoo, to prosent færre enn året før.

Les også: 650 ansatte må gå i Yahoo

Til sammenligning planlegger selskapets erkerival Google det som ifølge Reuters vil bli den største oppbemanningen i selskapets historie i år.

Presset øker

Med de signaler selskapet sender markedet i form av omsetningssvekkelse og nedjusterte fremtidsprognoser, øker presset på Yahoos toppleder Carlo Bartz om å snu den negative salgsutviklingen. Bartz hevder utviklingen nå er i ferd med å snu, og at selskapet er forpliktet til å investere for å stimulere veksten.

Blant analytikerne finnes imidlertid kritiske røster.

- Dette er fortsatt et selskap i endring som ennå ikke har nådd frem dit det bør være, påpeker Brian Pitz, analytiker ved UBS, ifølge Reuters.

Bartz har blant annet fokusert på kostnadsbesparende tiltak etter at hun overtok topplederstillingen i 2009. Dette har definitivt medvirket til en forbedring av lønnsomheten i selskapets drift, hvor driftsmarginen er doblet til 14 prosent per fjerde kvartal 2010.

Flere om beinet

Det er ikke bare Google som byr på stadig tøffere konkurranse. Facebook blir også nevnt som et eksempel på en konkurrent av stadig større betydning for selskapet.