Skype-kjøpet er en risiko

En rekke analytikere spør seg hvorfor eBay ønsker å betale astronomiske summer for Skype. Oppkjøpet karakteriseres som en risiko.

Auksjongiganten eBay og teleselskapet Skype har i utgangspunktet lite til felles, bortsett fra at de begge driver business via internett.   

 

eBay er en gigantisk markedsplass som benyttes av over 100 millioner mennesker for kjøp og salg over nett, mens Skype til sammenligning har 53 millioner brukere som ringer via nettet for å spare penger.  

 

BBC News skriver at det før oppkjøpet ble sent ut et notat fra analyseselskapet Goldman Sachs som indikerte at handelen ikke ville medføre noe man ikke kunne utrette med en lisensieringsavtale.

 

Goldman Sachs begrunnet dette med at eBay like enkelt kunne nå frem til telefonselskapets kjernepublikum ved å betale en lisens for å benytte seg av Skypes kommunikasjonsteknologi.

Ser muligheter

Det eBay oppnår for sin milliardinvestering er tilgang til et publikum de hittil ikke har nådd. Nesten halvparten av alle Skype brukere holder til i Europa og en fjerdepart holder til i Asia. Bare åtte prosent av Skype brukerne har base i Nord Amerika, hvor eBay har sitt hovedmarked.

 

For sin del hevder eBay at de kjøper Skype av samme grunn som de kjøpte betalingstjenesten Paypal og at de ser de samme mulighetene som de så med dette selskapet. Oppkjøpet av Paypal i 2002 virket imidlertid mer fornuftig siden mange av Paypal-transaksjonene skjedde mellom brukere av eBay.

Risiko

Ifølge Mark Heath hos analyseselskapet Sound Partners er linken mellom eBay og Skype unaturlig.

 

- eBay vil kanskje oppnå fordeler ved at de gjør det lettere for brukerne å kommunisere underveis i en auksjonsprosess, men gevinsten for brukerne av Skype er uklar ettersom dette er folk som først og fremst ønsker å ringe rimelig.

 

Heath hevder det kan få fatale konsekvenser for Skype hvis denne suksessoppskriften endres, spesielt nå som både MSN Messenger og Google Talk er i ferd med å etablere seg som konkurrenter til Skype.

 

Overpris

John Delaney fra analyseselskapet Ovum mener eBay absolutt har betalt for mye for Skype. Delaney konkluderer med at eBay har betalt overpris hvis de kun var ute etter VoIP-teknologien til Skype.

 

- eBay kunne utviklet sin egen infrastruktur for en langt mindre sum.

 

Delaney mener imidlertid avtalen gir mening når man ser hvor store nettportaler som Google, MSN, AOL og eBay har hentet det meste av sine inntekter, nemlig ved å kjøpe opp andre selskaper.

 

Delaney mener den største andelen av inntekter kommer fra annonser.

 

- Veldig få portalbrukere betaler noe for å benytte seg av slike tjenester.

 

Dette betyr at innholdsportalene stadig må lansere attraktive tjenester for at brukerne skal komme tilbake og på denne måten tilfredsstille annonsørene.

 

Delaney hevder ovenfor til BBC News at det viktigste i denne sammenheng er kommunikasjonstjenester som binder opp brukerne, slik at de stadig må vende tilbake til portalen.

 

-Dette er grunnen til at Google lanserte G-mail og hvorfor Microsoft kjøpte opp IP-telefoniselskapet Teleo.