Skyttergravskrig om standarder

Skyttergravskrig om standarder

Konspirasjonsteorier om skjulte motiver og markedsmakt preger debatten om dokumentformatene ODF og OOXML. It-bransjens rykte ville hatt godt av større saklighet, men med fakta i hånd er det lett å skyte på Microsoft.

Det pågår to parallelle prosesser rundt standarder på dokumentformater. Den ene handler om den norske regjeringen som legger opp til at de foreløpig kanskje bare sier ja til ODF (open document format) som utvekslingsformat på dokumenter i offentlig sektor. Den andre handler om at det internasjonale standardiseringsorganet ISO, skal bestemme om man skal ha en eller to standarder for dokumentformater.

Norske myndigheter holder døra på gløtt hvis Microsoft får gjennom sin egen OOXML, (Office Open XML), eller Open XML som den blir kalt, som en ny ISO-standard.

I slutten av august vil trolig myndighetene bestemme seg for sitt synspunkt. I begynnelsen av september får man vite hva ISO bestemmer seg for.

Debatten har gått høyt lenge, og denne uken har det virkelig stormet på Computerworlds nettsider. Alle debatter der Microsoft er involvert på et eller annet vis blir alltid veldig fort meget følelsesladde. Det er som om mange har et usnakket ord eller ti med Bill Gates, og gjerne skulle gjort opp i en mørk bakgate. Altså at det handler om et personlig vendetta.

FØLG DEBATTEN:
- Global standard er en utopi
- Mikrosofts dokumentformat er ubrukelig
- Global standard er ingen utopi
Vi har nok religionskrigere

På den andre siden har Microsoft gang på gang klart å skaffe seg markedsmakt på ulike områder, og det har vel vist seg at de ikke akkurat går stille i dørene, hvis de bestemmer seg for å satse på noe. Et aktuelt eksempel her er ERP-løsninger for mellommarkedet, der Microsoft ser ut til å drive den reneste kannibalisme, ved at de blir hovedkonkurrenter til leverandører som samtidig er trofaste partnere, nettopp med Microsoft.

Debatten om åpne dokumentformater hadde kledd en mer rolig og sannferdig holdning fra alle parter.

Det er selvsagt en viktig grunn til at Microsoft vil ha sin egen globale standard, og det er at denne standarden tar vare på Microsofts kunder på en bedre måte enn ODF. Dette kunne kanskje selskapet erkjenne åpent?

Microsofts fiender, som har MS og Gates som hatobjekt nummer én i mange sammenhenger, hadde vært tjent med noe mindre konspiratoriske teorier rundt dette og hint.

Det er ikke tvil om at det pågår en tøff kamp bak kulissene, og om den norske holdning til OOXML. Det er flott at denne kommer til syne og uttrykk i Computerworlds spalter på nettet. At temperaturen er høy er ikke nødvendigvis et onde, men det hadde vært fint om man kunne komme i nærheten av å diskutere hva saken egentlig handler om. Altså den handler ikke om Microsoft som en snill onkel som bare ønsker å dele alt de eier og har, den handler heller ikke et selskap som har infiltrert hele den internasjonale makteliten bare på pur f&

Når det er sagt, sett fra mitt ståsted er det helt umulig å forstå hvorfor ikke Microsoft kan støtte opp under et alternativ lagrings og utvekslingsformat, og hvorfor ikke de som svært mange andre kan samle seg om noe som ville tjene samtlige involverte parter. Litt ekstrajobb vil det kanskje skaffe dem, men it-bransjens renommé ville tjent mye på en slik holdning, også fra Gates' kvinner og menn. En god image for it-bransjen betyr god butikk, også for nettopp Microsoft.