Slaget om digitalt bakkenett

Slaget om digitalt bakkenett

Diskusjonen omkring innføring av digital-tv har pågått siden tidlig på 1990-tallet.
NRK og TV2 gikk for to år siden sammen og dannet Norges televisjon (NTV). De var eneste søker på konsesjonen for digitalt bakkenett.

I februar i år sa Stortinget ja. I disse dager er NTV og Kulturdepartementet i sluttforhandlinger om betingelsene i konsesjonsvilkårene.

NTVs målsetting er å tilby morgendagens digitale fjernsyn til alle i Norge innen 2008. I løpet av 2006 og 2007 skal de analoge tv-sendingene "slukkes".

"Det nye er ikke digital-tv. Det er allerede innført i Norge. I dag mottar om lag en tredel av Norges husstander en tidlig versjon av digitalt fjernsyn via satellitt eller kabel. Det nye ved Stortingets beslutning er at digitalfjernsynet nå skal gjøres tilgjengelig for alle i Norge ) og at allmennkringkasterne dermed skal få mulighet til å ta i bruk morgendagens fjernsynsteknologi for å utvikle et bedre allment tv-tilbud for tv-seere i hele landet", skriver NTV i sin egen presentasjon.

Norges televisjon vil påta seg å sørge for at alle husstander i Norge får et fullverdig digitalt tv-tilbud innen 2008.