Slakter Schengens informasjonssystem

Slakter Schengens informasjonssystem

Tre rådgivende personverninstanser i EU advarer mot forslaget til et nytt og mer omfattende Schengen informasjonssystem (SIS II).

Forslaget vil medføre et lite oversiktlig regelverk på området, ifølge det europeiske tilsynsorganet for Schengen informasjonssystem, (JSA), den europeiske dataombudsmannen, (EDPS), og den rådgivende personverngruppen i EU (artikkel 29-gruppen), skriver Datatilsynet i en pressmelding.

Schengen-samarbeidet faller inn under avtaleverket rundt det indre markedet og politisamarbeid og kamp mot kriminalitet. Norge deltar, gjennom EØS-avtalen, i regelverk under det indre markedet, men ikke i politisamarbeidet.

Uklart

Slik forslaget nå er lagt opp, vil flere rettsakter regulere behandlingen av personopplysningene som skjer i SIS. Det er uklart hvorvidt medlemslandene kan fravike vilkårene i de ulike rettsaktene, eventuelt i hvilken grad.

Av hensyn både til medlemslandene og ikke minst til enkeltindividet, er det påkrevd med klare regler og lik praksis når det gjelder behandlingen av den enorme mengden personopplysninger SIS inneholder.

Et annet svært kritisk punkt er hvilket formål SIS II skal ha. Med utvidelser både i forhold til opplysningskategorier (bl.a. biometriske data og fingeravtrykk) og i forhold til utvidelse av hvilke myndigheter som skal ha tilgang til SIS, er det en utbredt bekymring for at SIS II vil utvikle seg til å bli en gigantisk etterforskningsdatabase, noe som langt fra var den opprinnelige hensikten med systemet.
 
Her er Datatilsynets temaside om Schengen.