Slakter sykehus-it

Slakter sykehus-it

Teknologi er en utgift som bare gjør jobben vanskeligere, viser Harvard-studie.

En rapport fra Harvard Medical School kommer med knusende kritikk av dagens helseteknologi. Rapporten slår fast at datateknologi ikke har spart sykehusene noen penger. I tillegg påfører it ekstraarbeid til leger og sykepleiere, som nettopp skulle avlastes i det daglige arbeidet med pasienter. Studien bak rapporten er omfattende, og omfatter en evaluering av 4000 amerikanske sykehus over fire år, fra 2003-2007.

Ifølge studien overgår kostnadene av investeringene til installering og drifting av sykehus-it enhver forventning til innsparinger. Altfor mye programvare i helsevesenet er skrevet for administrasjonen, ikke for leger, sykepleiere eller laboranter.

- Problemet er at datasystemer stort sett er bygget for regnskapsavdelingen og ledelsen, men ikke for helsepersonal og pasienter, sier en av forskere bak studien, David Himmelstein, til Computerworld US.

Bruker mer tid

Og verre blir det. Himmelstein slår fast at teknologien som er i bruk i dag i USA bare har en marginal positiv effekt på kvaliteten av helsetilbudet, og ingen på det totale kostnadsbildet.

- Først bruker et sykehus 25 millioner dollar på selve datasystemet så ansetter de masse folk for å drifte det. For legene er resultatet stort sett at de bruker mer tid på å føre inn dataene.

Himmelstein mener også at misforståelser rundt sykehus-it ikke er ny. Allerede på seksti- og syttitalet annonserte IBM og Lockheed at datamaskiner skulle redusere papirarbeidet og øke kvaliteten i helsesektoren. På nittitallet startet flere selskapet med elektroniske pasientjournaler, som skulle løse masse problemer og spare mye penger.

Fenomenet er velkjent også her i landet. Les videre på neste side!