Slår alarm om bærbare pc-er

Opplever du ofte at pc-en streiker og skjermen uforklarlig blir blå? Det kan like gjerne skyldes en fabrikkfeil på minnebriken som virus.
Hewlett-Packard varslet fredag om designproblemer i minnebrikker som brukes i bærbare pc-er. Et frivillig bytteprogram er iverksatt for å betjene kunder som kan være berørt av problemet. Byttet skjer uten kostnader for kundene.

Brikkene er framstilt av en tredjeparts produsent som benyttes av de fleste større leverandører i industrien, uten at HP i sin pressemelding opplyser hvem produsenten er. Meldingen sier heller ikke noe om hvorfor HP ikke har oppdaget feilen tidligere i sine kontrollrutiner.

Når den aktuelle minnebrikken brukes i kombinasjon med standardteknologi, kan problemet føre til at maskinen går i 8blue screen8 eller henger seg opp. Det kan også oppstå lagringsproblemer. Noen av de aktuelle minnebrikkene finnes i enkelte av Compaqs og HPs bærbare pc-er.

For å unngå at slike problemer rammer kunder, har HP iverksatt et frivillig bytteprogram for alle kunder som har kjøpt Compaq eller HP bærbare PCer med de aktuelle minnebrikkene.

-- HP er det første teknologiselskapet som offentliggjør dette problemets eksistens. Vi oppdaget dette i interne rutinekontroller av de bærbare produktene våre, sier Jean-Jacques Ozil, direktør for kundetilfredshet i Personal Systems Group i HP Europa.

-- Vi iverksetter nå umiddelbare tiltak for å gjøre kunder, partnere og våre egne ansatte oppmerksomme på situasjonen slik at vi kan rette eventuelle feil så raskt som mulig. Selv om det er relativt lav sannsynlighet for at det inntreffer feil som følge av problemene med denne minnebrikken, samt at eventuelle feil også avhenger av brukermiljøet, mener vi det er viktig å gi våre kunder beskjed om det potensielle problemet, sier Ozil.

Computerworld kommer tilbake med mer om denne saken senere.