Slåsskamp om midtens rike

Slåsskamp om midtens rike

Kundenes krav til forretningsapplikasjonene er at de skal kobles sammen for å jobbe sammen. Leverandørene slåss om beste sammenkobling.
Oracle og SAP sto i slutten av september på hver sin konferanse i Boston og kritiserte hverandres tjenesteapplikasjoner.

SAP betegner Oracles tjenesteapplikasjoner som en samling moduler basert på gammel programvare.

Oracle kritiserer SAP for å bygge tjenestetilbudet på sitt eget programvarespråk ABAP. Flere SAP-kunder benytter Oracles tjenesteapplikasjoner enn SAPs alternativ Netweaver, understreker Oracle.

Slike uttalelser er typiske for å markere seg på programvare som støtter tjenesteorientert arkitektur.

 

nn BEA, IBM, Oracle, Progress, SAP og Sun innser at fremtidens forretningssystemer er avhengige av et sett med tjenesteapplikasjoner for å virke effektivt.

Samtlige utvikler programvare for tjenester. Andre it-produsenter har valgt å tilpasse seg industristandarder og la kundene velge.

Tjenesteorientert arkitektur handler om å kombinere forretningsprogramvare i form av mindre moduler ved tjenesteapplikasjoner til en sammensatt kjede.

IBM liker å sammenligne en virksomhets forskjellige forretningsbehov med de ulike variasjonene av middagsservering. De har mange fellestrekk, men er samtidig forskjellige med hensyn til tilbudet, ordrebehandlingen og betalingen.

Det mest omfattende er restaurantbesøket. Det enkleste er matkjøpet fra bilvinduet. Samtlige middagsserveringer inneholder alternativer for meny, levering og betaling.

Betalingstilbudene er stort sett de samme. Men mattilbudet er forskjellig. Kafeteriakjøp ligner mye på kjøp fra bilvinduet, men i kafeteriaen kan kunden vurdere tilbudet før beslutningen.

 

nn Oracle og SAP tenker riktig med hensyn til samspillet av forretningssystemer. SAP har i samarbeid med Fujitsu Siemens utviklet Flexframe som fordeler moduler av Mysap på forskjellige datamaskiner etter behov. Maskinene utfører tildelt oppgave og venter så på neste.

Oracle bygger om sine tre applikasjonstilbud til ett, basert på moduler satt sammen i henhold til en arbeidsflyt. Neste generasjon forretningssystem handler om å sammenstille de samme modulene i forskjellige konstellasjoner avhengig av behov.

De forskjellig konstellasjonene skal kunne endres på kort varsel, rives ned og utvides, i takt med mulighetene i markedet. Det krever fleksible tilkoblinger, både i kjeden av moduler og i den større kjeden hvor også leverandører og partnere inngår.

Målet er å redusere antall tilkoblingsvarianter. Internt skjer det ved bruk av en programvarekanal, Enterprise Service Bus.

Dessverre er det ingen standardisering på tilkoblingen. En programvaremodul laget for Progress Sonic ESB kan ikke benyttes av BEAs Aqualogic Service Bus.

Eksternt skjer det ved hjelp av Web Services. Hvorvidt Web Services blir det endelige svaret gjenstår å se, for det mangler teknologi. Bedre sikkerhet og styring er to stikkord.

 

nn Det er lite erfaring på gode løsninger med tjenesteorientert arkitektur, men fagfolk som forstår forretningsbehov, spås gode arbeidsmuligheter.

I første omgang skal disse være arkitekter for sammenstilling av tjenester. I andre omgang skal forretningsarkitekturen omgjøres til forskjellige konstellasjoner av programvaremoduler.

Derfor er saksgang og fleksibel arbeidsflyt viktig. Et nytt tilbud vil være avhengig av oppbyggingen av en arbeidsflyt hvor hvert steg kan oversettes til en eller flere programvaremoduler.

For å realisere slike nye tilbud trengs det erfaring med å modulere arbeidsflyten, sammenstille programvaremodulene, utnytte beste praksis ved iverksettelsen og forvalte tjenestetilbudet. Det blir komplekst når også partneres programvare inngår i arbeidsflyten.

Konsulentselskaper og programvareleverandører vil arbeide med oppsplitting, integrering og standardisering. Sikkerhet kommer til å overskygge alt. Ingen ønsker å bli svindlet av smart programvare.

Fremtidens vinnere vil omstrukturere for tjenesteorientert arkitektur. Hvor raskt et nytt tilbud kan presenteres for potensielle og eksisterende kunder vil avgjøre suksessen.