Slik blir du PR-geni

All PR er god PR? Vi tar påstanden på alvor og publiserer med dette gullkorn som du dessverre ikke har fått lese. Før nå. Puss lesebrillene!

Godordene er selvfølgelig aldri langt borte når nye produkter skal selges og avtaler skal rammes inn i gull. Men vanligvis høvler vi bort de aller svulstigste formuleringene i skrytebrevene selskapene sender ut.

Vi har imidlertid rasket sammen litt av sponet som ligger igjen etter de siste ukenes pressemeldinger, slik at selskapenes egentlige budskap kommer tydeligere frem.

Følelsesfargen rød

Vi begynner med Benq-Siemens som vel fortjener en slags lyrikkpris for ordlyden i dette dristige dypdykket i metaforenes mystiske univers:

"Med røtter i en oppdagertematikk speiler BenQ-Siemens merket en balanse mellom selskapets to sider. Visuelt vises dette i "squound"-formen mellom ordene "BenQ" og "Siemens"; unionen av kvadratet, som representerer rasjonell tenkning, med den runde formen, som representerer følelsesliv, og av fargen lilla, som kombinerer følelsesfargen rød med det rasjonelle blå. "

Bank-finsk

Godt norsk-prisen deler vi glatt ut til finske Tietoenator, som beriker oss med denne paraden av fagre nyord, i sin melding om "cross-border management løsning til Handelsbanken":

"Produktene vil ha funksjoner på tvers av valutaer og språk, så som sweeping og topping, zero balancing, inter compnay lending, balance netting og notional pooling".

Automatisk automat

Tittelprisen gir vi til Syscom for "Automatisert automatoptimalisering".

Som en systemadministrator så treffende betegner nyheten om det nye styringssystemet for panteatuomater: "For Tomra er det viktig å kommunisere godt med kundene"

Påskjønnelse for særskriving, eller ord deling, gir vi til Neverfail:

"Neverfail Group er et ledende programvare selskap som tilbyr rimelig data beskyttelse, "Cluster-class" høy applikasjons tilgjengelighet og Disaster Recovery løsninger for Microsoft plattformer." Gratu lerer!

AMEN

Til slutt rosende omtale i BRUK STOR BOKSTAV-klassen for dette avsnittet:

"Til og med januar 2006, har SMART levert over 375 000 interaktive SMART Board-whiteboards til klasserom, konferanse- og møterom i over 75 land. SMART har vært en sterk bidragsyter til utdannelse på global basis, og har donert produkter for flere millioner dollar til skoler og lærere direkte fra SMART, gjennom SMARTer Kids Foundation of Canada."

Smart.